Home / Xe Hơi Ôto / Đề nghị thí điểm phá dỡ 1 vòm cầu đường sắt phố Phùng HÆ°ng

Đề nghị thí điểm phá dỡ 1 vòm cầu đường sắt phố Phùng Hưng

ảnh 1

Bộ GT-VT yêu cầu dạng nghiệm phá tháo 1 vòm bần tiện khúc cầu đàng sắt trên phố phường Phùng Hưng dẫn tới cầu Long Biên trước khi tiến hành cùng xê ri

Bộ GT-VT cho biết, cạc vòm bần tiện khúc cầu đàng sắt từ bỏ phố phường Phùng Hưng tới cầu Long Biên chọc tuyến đàng sắt Hà Nội – Đồng Đăng đặt xây dựng, đem ra khai hoang từ bỏ năm 1902 cùng cùng cầu Long Biên. Tổng mạng có 127 vòm dẫn cùng 4 cầu dẫn bay dãy cùng thì cạc phố phường Phùng Hưng, Gầm Cầu tới cầu Long Biên.

Trải qua quá đệ trình khai hoang hơn 100 năm, cạc vòm dẫn bần tiện xây bị phong hóa, xuất hiện cạc dấu nứt trên chỏm và cơ dạng vòm có nguy cơ đe dọa an toàn bay tàu.

Vì cầm, trong suốt thì kì từ bỏ năm 1969 tới năm 1983, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam hử tiến hành chất nài bên trong suốt nâng dưới vòm dẫn và gia cố xây bít 125/127 vòm bần tiện (trừ hai vòm hử đặt gia cố tày bê cán còn đặt am hiểu tại khu vực ngõ Hàng Hương và phố phường Nguyễn Thiệp) đặt bảo đảm an toàn bay tàu.

Liên quan liêu điến việc triển khai tai chiếm bích họa trang hoàng 26 vòm cầu khúc từ bỏ bổ ba phố phường Lê Văn Linh – Phùng Hưng tới phố phường Hàng Cót, Bộ GT-VT hợp nhất cùng đề xuất ngữ UBND thị thành Hà Nội.

Tuy nhiên, việc tai chiếm bích họa đặt trang hoàng nếu dựa trên nguyên tắc chẳng đổi thay hình dáng, kích tấc và bảo đảm chẳng ảnh hưởng tới kết cấu công đệ trình, có biện pháp gia cố kết cấu chịu sức ngữ công đệ trình cầu đặt bảo đảm khả năng chịu sức khi khai hoang bay tàu.

Đối cùng việc khai hoang dùng chẳng gian bên trong suốt cạc vòm bần tiện khúc đàng dẫn cầu Long Biên (chọc thì khúc 2), Bộ GT-VT yêu cầu UBND TP Hà Nội cứ dạng kỹ thuật công đệ trình cạc vòm bần tiện khúc đàng dẫn cầu Long Biên, cùng thì tiến hành kiểm toan bần tiệnnh giá khả năng chịu vận chuyển và có giải pháp gia cố hợp.

Cụ dạng, Bộ GT-VT yêu cầu, thực hành dạng nghiệm phá tháo đơn vòm, công cơ sở đem ra cạc giải pháp hợp đặt phá tháo cạc vòm tiếp theo đặt bảo đảm an toàn công đệ trình đàng sắt, an toàn liên lạc đàng sắt.

Lãnh tôn giáo Bộ GT-VT đề xuất: “Do việc cải tạo, gia cố cạc vòm bần tiện khúc đàng dẫn cầu Long Biên nằm trong suốt khuôn khổ thực hành dự án Xây dựng đàng sắt thị thành Hà Nội (tuyến mạng 1), thì khúc I, yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ tôn giáo Ban Quản lý phố phường cổ Hà Nội cập nhật am hiểu báo ngữ dự án đặt bảo đảm tâm tính cùng bộ và hiệu quả, chẳng công ảnh hưởng tới việc triển khai xây dựng đàng sắt thị thành Hà Nội (tuyến mạng 1)”.

Comments

comments

About dannytran

Check Also

Hà Nội: Cấm taxi trên đường Nghi Tàm và Yên Phụ nhỏ theo giờ

Sở GT-VT Hà Nội lỡ thông tin phương án phân luồng liên lạc phục vụ …