Máy tính Casio 570 sẽ giúp bạn tính hoán vị, tổ hợp, chính hợp, giải các bài toán xác suất một cách siêu nhanh và chính xác. Tuy nhiên, nhiều người dùng lại chưa biết cách sử dụng các tính năng này, đặc biệt là cách bấm xác suất trên máy tính Casio 570. Dưới đây, META.vn sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách thực hiện tính từng chức năng, có ví dụ cụ thể dễ hình dung. Bạn theo dõi nhé!


Máy tính Casio 570 được ra mắt vào năm 2013 với nhiều dòng khác nhau, trong đó có các model được sử dụng nhiều nhất là máy tính Casio 570MS (hay Casio fx 570MS), máy tính Casio 570MS-2, máy tính Casio 570ES, máy tính Casio 570ES PLUS, máy tính Casio 570ES PLUS-2, máy tính Casio 570VN PLUS, máy tính Casio 570VN PLUS-2. META.vn sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện các thao tác bấm tổ hợp, chỉnh hợp, xác xuất trên từng model sản phẩm nhé!

Cách bấm chỉnh hợp, tổ hợp, xác suất trên máy tính Casio 570MS

Cách bấm giai thừa trên máy tính Casio 570MS

Trước khi tìm hiểu cách tính tổ hợp, hoán vị, chỉnh hợp, xác xuất trên máy tính Casio fx 570MS, bạn cần tìm hiểu về giai thừa. Giai thừa được định nghĩa là tích của n số tự nhiên liên tiếp kể từ 1 và được ký hiệu n!. Công thức tính giai thừa là:

n! = 1.2.3...n

Nếu n là số tự nhiên nhỏ, bạn có thể thực hiện phép nhân thủ công. Tuy nhiên nếu n càng lớn, phép tính càng phức tạp, mất thời gian và dễ nhầm lẫn. Vì vậy, bạn nên sử dụng máy tính bỏ túi để thực hiện phép tính này nhé.

Bạn đang xem: Cách bấm chỉnh hợp trên máy tính fx 570es


Với model máy tính cầm tay Casio 570MS, bạn tính giai thừa của 1 số nguyên theo hướng dẫn như sau:

Trường hợp 1: Tính giai thừa của 1 số nguyên:

*
, rồi nhấn dấu "=" để xem kết quả.

Ví dụ: Nếu bạn muốn tính 6! trên máy tính Casio 570MS thì thao tác theo thứ tự:

Nhập 6 >> Nhấn SHIFT >> Chọn

*
>> Nhấn dấu "=". Lúc này trên màn hình máy tính bỏ túi hiển thị kết quả là 720.

Trường hợp 2: Tính giai thừa của một biểu thức:

*
 >> Nhấn dấu "=".

Ví dụ: Để tính giai thừa của biểu thức (3+5), bạn nhập vào máy tính theo cấu trúc sau:

Kết quả trên màn hình hiển thị là 40320. Như vậy (3+5)! = 40320.

Cách bấm hoán vị trên máy tính Casio 570MS

Hoán vị là một tập hợp gồm n phần tử (n ≥ 1). Mỗi cách sắp xếp n phần tử này theo một thứ tự nào đó, mỗi phần tử có mặt đúng một lần được gọi là hoán vị. Công thức tính hoán vị là:

Pn = n! = 1.2.3. ... . (n-1).n

Giống như cách tính giai thừa, việc tính hoán vị thủ công rất mất thời gian. Vì vậy, bạn hãy thực hiện phép tính này trên máy tính Casio 570MS nhé!


Ví dụ: Cần tính xem có bao nhiêu cách để sắp xếp 4 người vào băng ghế có 10 chỗ (tức cần tính Pn = 4!), bạn thực hiện nhấn máy tính như sau:

*
>> Nhấn dấu "=". Kết quả hiển thị trên màn hình máy tính là 24.

Cách bấm chỉnh hợp trên máy tính Casio 570MS

Chỉnh hợp được định nghĩa như sau: Cho tập hợp A gồm n phần tử (≥ 1). Kết quả cả việc lấy k phần tử khác nhau từ n phần tử của tập hợp A và sắp xếp chúng theo thứ tự nào đó gọi là một chỉnh hợp k của n phần tử đã cho. Công thức là:

*

Vậy, cách bấm chỉnh hợp trên máy tính cầm tay Casio 570MS như thế nào?

Ví dụ: Tính chỉnh hợp chập 4 của 10

*
:

Sau khi nhấn dấu "=", màn hình máy tính 570MS sẽ hiển thị kết quả là 5040.

Cách bấm tổ hợp trên máy tính Casio 570MS

Phép toán tổ hợp được định nghĩa là: Giả sử A có n phần tử (≥ 1). Mỗi tập con gồm k phần tử của A được gọi là một tổ hợp chập k của n phần tử đã cho.

Các thao tác bấm tổ hợp trên máy tính bỏ túi Casio 570MS được thực hiện như sau:

Ví dụ: Tính

*


Cách bấm xác suất trên máy tính Casio 570MS

Cách tính xác suất bằng máy tính fx 570MS được thực hiện như sau:

Bước 1: Mở máy tính bằng cách nhấn vào nút AC.Bước 2: Mở tính năng thống kê trên máy tính Casio fx 570MS:

Ví dụ: Một xạ thủ thi bắn súng, kết quả số lần bắn và điểm số lần lượt như sau:

Điểm456789
Lần bắn81431293

Cách nhập dữ liệu và tính tổng số lần bắn

*
, điểm số trung bình, độ lệch tiêu chuẩn, phương sai như sau:


Chú ý: Cách bấm giai thừa, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp trên model máy tính Casio 570MS-2 cũng thực hiện tương tự model Casio 570MS nhé.

Cách bấm chỉnh hợp, tổ hợp, xác suất trên máy tính Casio 570ES

Với model máy tính bỏ túi Casio 570ES, cách bấm các phép toán giai thừa, chỉnh hợp, tổ hợp hoàn toàn giống so với cách thao tác trên model Casio 570MS. Dưới đây là hướng dẫn cụ thể:

Cách bấm hoán vị trên máy tính Casio 570ES

*
, rồi nhấn dấu "=" để xem kết quả.

Ví dụ: Muốn tính hoán vị

*
trên máy tính Casio 570ES, bạn thực hiện như sau:

*
, rồi nhấn dấu "=" >> Kết quả trả về là 120. Như vậy
*
= 5! = 120.

Cách bấm chỉnh hợp trên máy tính Casio 570ES

Cách bấm chỉnh hợp của

*
trên máy tính Casio 570ES, với điều kiện 0
*
k
*
n:

Ví dụ: Tính chỉnh hợp chập 4 của 10

*
:

Sau khi nhấn dấu "=", màn hình máy tính 570ES sẽ hiển thị kết quả là 5040.

Cách bấm tổ hợp trên máy tính Casio 570ES

Các thao tác bấm tổ hợp

*
 trên máy tính học sinh Casio 570ES được thực hiện như sau:

Ví dụ: Tính

*

Cách bấm xác suất trên máy tính Casio 570ES

Để bấm xác xuất trên máy tính bỏ túi Casio 570ES, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 3. Gọi kết quả của mẫu số liệu:

Cách bấm chỉnh hợp, tổ hợp, xác suất trên máy tính Casio 570ES Plus

Cách bấm hoán vị trên máy tính 570ES Plus

*
, rồi nhấn dấu "=" để xem kết quả.

Ví dụ: Muốn tính hoán vị

*
trên máy tính Casio 570ES Plus, bạn thực hiện như sau:

*
, rồi nhấn dấu "=" >> Kết quả trả về là 120. Như vậy
*
= 5! = 120.

Cách bấm chỉnh hợp trên máy tính Casio 570ES Plus

Cách bấm chỉnh hợp của

*
trên máy tính Casio 570ES Plus, với điều kiện 0
*
k
*
n:

Ví dụ: Tính chỉnh hợp chập 4 của 10

*
:

Sau khi nhấn dấu "=", màn hình máy tính 570ES Plus sẽ hiển thị kết quả là 5040.

Cách bấm tổ hợp trên máy tính Casio 570ES Plus

Các thao tác bấm tổ hợp

*
trên máy tính học sinh Casio 570ES Plus được thực hiện như sau:

Ví dụ: Tính

*

Cách bấm xác suất trên máy tính Casio 570ES Plus

Cách bấm xác suất trên máy tính Casio 570ES Plus (hay Casio fx 570ES Plus), bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Nhấn nút AC để mở máy tính

Lúc này màn hình hiển thị các lựa chọn. Bạn sẽ thấy mục số 4 là STAT >> Nhấn số 4 >> chọn 1 (ON) - khi giải thống kê 1 chiều.

Bước 3: Bấm lần lượt các phím: MODE >> Nhấn phím số 3 >> Nhấn phím số 1. Sau đó nhập dữ liệu: Giá trị nhập ở cột X, tần số nhập ở cột FREQ. Nhập xong thì bấm ON.

Bước 4. Tính các đặc trưng số của mẫu số liệu

Chú ý: Đối với model máy tính Casio 570ES Plus-2 bạn thực hiện cách bấm tính tổ hợp, chỉnh hợp, xác suất tương tự nhé!

Cách bấm chỉnh hợp, tổ hợp, xác suất trên máy tính Casio 570VN

Cách bấm hoán vị trên máy tính 570VN

*
, rồi nhấn dấu "=" để xem kết quả.

Ví dụ: Muốn tính hoán vị

*
trên máy tính Casio 570VN, bạn thực hiện như sau:

*
, rồi nhấn dấu "=" >> Kết quả trả về là 120. Như vậy
*
= 5! = 120.


Cách bấm chỉnh hợp trên máy tính Casio 570VN

Cách bấm chỉnh hợp của

*
trên máy tính Casio 570VN, với điều kiện 0
*
k
*
n:

Ví dụ: Tính chỉnh hợp chập 4 của 10

*
:

Sau khi nhấn dấu "=", màn hình máy tính 570VN sẽ hiển thị kết quả là 5040.

Cách bấm tổ hợp trên máy tính Casio 570VN

Các thao tác bấm tổ hợp

*
trên máy tính học sinh Casio fx 570VN được thực hiện như sau:

Ví dụ: Tính

*

Cách bấm xác suất trên máy tính Casio 570VN

Dưới đây, META sẽ hướng dẫn bạn cách bấm xác suất trên máy tính Casio 570VN (hay máy tính Casio fx 570VN) thông qua 1 ví dụ cụ thể nhé!

Ví dụ: Để đưa dữ liệu vào biến đơn x={1, 2, 3, 4, 5}, dùng trong cột FRQ để xác định số lặp cho từng khoản mục (

*
)=(1;1,2;2,3;3,4;2,5;1). Và tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn không gian mẫu.

Cách thao tác trên máy tính Casio 570VN

*
là được.

Cách bấm chỉnh hợp, tổ hợp, xác suất trên máy tính Casio 570VN Plus

Cách bấm hoán vị trên máy tính Casio 570VN Plus

Cách bấm hoán vị trên máy tính 570VN Plus (máy tính Casio fx 570VN Plus) như sau:

*
, rồi nhấn dấu "=" để xem kết quả.

Ví dụ: Muốn tính hoán vị

*
trên máy tính Casio 570VN, bạn thực hiện như sau:

*
, rồi nhấn dấu "=" >> Kết quả trả về là 120. Như vậy
*
= 5! = 120.

Cách bấm chỉnh hợp trên máy tính Casio 570VN Plus

Cách bấm chỉnh hợp của

*
trên máy tính Casio 570VN Plus, với điều kiện 0
*
k
*
n:

Ví dụ: Tính chỉnh hợp chập 4 của 10

*
:

Sau khi nhấn dấu "=", màn hình máy tính 570VN Plus sẽ hiển thị kết quả là 5040.

Cách bấm tổ hợp trên máy tính Casio 570VN Plus

Các thao tác bấm tổ hợp

*
trên máy tính học sinh Casio fx 570VN Plus được thực hiện như sau:


Ví dụ: Tính

*

Cách bấm xác suất trên máy tính Casio 570VN Plus

Cách bấm xác suất trên máy tính Casio 570VN Plus (máy tính Casio fx 570VN Plus) được thực hiện như sau:

*
là được.


Như vậy, META.VN vừa hướng dẫn bạn chi tiết cách bấm xác suất, chỉnh hợp, tổ hợp trên máy tính Casio 570. Hy vọng bài chia sẻ này đã giúp ích được cho bạn. Nếu còn bất cứ câu hỏi hay thắc mắc nào, bạn có thể để lại trong phần bình luận để META.VN hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.

Đừng quên thường xuyên truy cập META.VN để tham khảo thêm nhiều thông tin tư vấn thiết bị văn phòng hữu ích khác nhé. Hẹn gặp lại bạn trong các bài viết sau!

Trong những năm gần đây, bài toán xác suất áp dụng cách bấm máy tính hoán vị chỉnh hợp tổ hợp đang rất phổ biến và được đưa vào đề thi THPT Quốc gia trong nhiều năm. Để giúp các em học sinh lớp 10 nắm vững phương pháp này, cùng huets.edu.vn đọc và học trong bài viết sau đây nhé!1. Lý thuyết hoán vị chỉnh hợp tổ hợp

Trước khi tìm hiểu về cách bấm máy tính hoán vị chỉnh hợp tổ hợp, các em cùng huets.edu.vn ôn tập lý thuyết về hoán vị chỉnh hợp tổ hợp để nắm được kiến thức nền tảng trước nhé!

1.1. Hoán vị

Định nghĩa: Cho tập hợp A bao gồm n phần tử (n>=1). Cách sắp thứ tự n phần tử của tập hợp A được gọi là hoán vị của n phần tử thuộc tập A.

Công thức hoán vị: Pn=n!=1.2.3...(n−1).n

Kí hiệu hoán vị của n phần tử: Pn

Ví dụ: Cho tập A = {3, 4, 5, ,6, 7}. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số gồm 5 chữ số phân biệt?

Giải: P5=5!=120 số.

1.2. Chỉnh hợp

Định nghĩa: Cho tập hợp A gồm n phần tử. Một bộ gồm k (1

Công thức:

*

Kí hiệu chỉnh hợp chập k của n phần tử: Ank

Ví dụ: Có bao nhiêu cách xếp ba khách Minh, Thông, Thái vào hai chỗ ngồi cho trước?

Giải:

*

1.3. Tổ hợpĐịnh nghĩa: Cho tập hợp A gồm n phần tử. Trong tập con của A bao gồm k phần tử phân biệt (1

Tổ hợp và chỉnh hợp thường hay bị các bạn học sinh nhầm lẫn với nhau. Sau đây là 2 sự khác biệt cơ bản của tổ hợp và chỉnh hợp:

Chỉnh hợp là bộ sắp có thứ tự: ví dụ, {a,b,c}, {a,c,b}, …

Tổ hợp là bộ sắp không có thứ tự: ví dụ, {a,b,c} –> đúng. Trong khi đó {a,c,b} và các cách sắp thứ tự kiểu khác của {a,b,c} không được tính là tổ hợp.

Các công thức tổ hợp ( k, n thỏa mãn điều kiện xác định):

*

Ví dụ về tổ hợp: Ông X có 11 người bạn. Ông ta muốn mời 5 người trong số họ đi chơi xa. Trong 11 người đó có 2 người không muốn gặp mặt nhau. Hỏi ông X có bao nhiêu cách mời?

Giải: 2 * C94 + C95 = 2 * 126 + 126 = 252 + 126 = 378 cách

Giải thích chi tiết:

+ Ông X chỉ mời 1 trong 2 người bạn không muốn gặp nhau và mời thêm 4 trong số 9 người còn lại: 2 * C94 = 252

+ Ông X không mời ai trong 2 người bạn không muốn gặp nhau mà chỉ mời 5 trong số 9 người kia: C95 = 126

2. Cách bấm máy tính hoán vị chỉnh hợp tổ hợp

2.1. Giai thừa

Giai thừa là tích của n số tự nhiên liên tiếp kể từ 1 và được ký hiệu n!. Công thức tính giai thừa là n! = 1.2.3...n.

Cùng tìm hiểu cách bấm máy tính hoán vị chỉnh hợp tổ hợp phần giai thừa trong ví dụ sau đây:

Ví dụ: Tính kết quả của 6!.

Bước 1: Nhập số 6 > Chọn SHIFT > Chọn $x^{ -1}$.

*

Bước 2: Nhấn dấu = để xem kết quả.

*

2.2. Hoán vị

Cách bấm máy tính hoán vị được mô phỏng trong ví dụ sau đây:

Ví dụ: Hỏi có bao nhiêu cách để sắp xếp 4 người vào băng ghế có 4 chỗ?

Bước 1: Lúc này Pn = 4! nên ta nhập 4 vào máy tính > Chọn SHIFT > Chọn $x^ {-1}$.

*

Bước 2: Nhấn dấu = để xem kết quả > Có 24 cách để sắp xếp.

*

2.3. Chỉnh hợp

Tương tự với cách bấm máy tính hoán vị chỉnh hợp tổ hợp, ta cũng xét ví dụ sau đây để hiểu cách tính chỉnh hợp bằng máy tính:

Ví dụ: Sắp xếp 6 người vào băng ghế có 8 chỗ ngồi.

Để tính được ví dụ trên ta bấm như sau:

Bước 1: Nhập số 8 vào máy > Chọn SHIFT > Chọn dấu nhân.

*

Bước 2: Nhập vào số 6 > Nhấn dấu =.

*

2.4. Tổ hợp

Đối với tổ hợp, ta xét ví dụ sau đây:

Ví dụ: Một lớp học có 30 học sinh. Hỏi có bao nhiêu cách để chọn ra 2 học sinh làm ban cán sự lớp?

Để giải bài toán trên bằng máy tính cầm tay ta thực hiện như sau:

Bước 1: Nhập vào máy 30 > Chọn phím SHIFT > Chọn dấu chia.

Xem thêm: Sốt thịt nướng hàn quốc thơm ngon ngay tại nhà, sốt ướp thịt nướng bbq hàn quốc các vị lọ 290gr

*
Bước 2: Nhập 2 vào máy > Chọn dấu =.

*

3. Áp dụng cách bấm máy tính hoán vị chỉnh hợp tổ hợp giải các bài tập xác suất

Trong phần này, các em học sinh cùng huets.edu.vn áp dụng cách bấm máy tính hoán vị chỉnh hợp tổ hợp để giải nhanh các bài tập xác suất sau đây. Lưu ý, các em nên sử dụng máy tính bấm ra kết quả, sau đó giải bằng cách tự luận thông thường để kiểm tra kết quả nhé!

Bài toán 1: Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số đôi một khác nhau được lập từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5?

*

Bài toán 2: Một lớp học có có 27 học sinh trong đó có 12 nam và 15 nữ. Hỏi cách bao nhiêu cách để chọn 1 nhóm gồm 2 nam và 2 nữ?

*

Bài toán 3: Có 2 dãy ghế, mỗi dãy có 5 chỗ ngồi. Xếp 5 nam, 5 nữ vào hai dãy ghế trên. Hỏi có bao cách xếp sao cho nam và nữ được xếp tùy ý?

*

Bài toán 4: Trong không gian, cho tập hợp X gồm 10 điểm, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu tam giác được tạo thành?

*

Bài viết trên đã tổng hợp lý thuyết chung về hoán vị chỉnh hợp tổ hợp và hướng dẫn cách bấm máy tính hoán vị chỉnh hợp tổ hợp. Hy vọng rằng các phương pháp giải CASIO trên sẽ giúp các em học sinh tiết kiệm thời gian khi giải các bài tập xác suất trong chương trình học. Để đọc nhiều hơn các bài viết khác về Toán THPT, Toán lớp 10,... các em truy cập huets.edu.vn hoặc đăng ký khoá học ngay từ hôm nay nhé!