Tiền lương dạy thêm giờ/năm học tập = Số giờ dạy thêm/năm học x chi phí lương 01 giờ dạy dỗ x 150%. Đây là cách tính theo chế độ tại Thông tư liên tịch của liên Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo, cỗ Nội vụ và bộ Tài chính.

Bạn đang xem: Cách tính tiền thừa giờ cho giáo viên tiểu học


Tiền lương dạy thêm giờ được xem theo các công thức sau:

Tiền lương dạy dỗ thêm giờ/năm học tập = Số giờ dạy thêm/năm học x tiền lương 01 giờ dạy dỗ x 150%.

Trong đó: chi phí lương 01 giờ dạy = <(Tổng chi phí lương của 12 tháng trong năm học) : (Định mức giờ dạy/năm)> x .

Định mức giờ đồng hồ dạy/năm so với trường tè học, trung học cơ sở, trung học tập phổ thông được tính như sau:

+ Định nút với cô giáo = <Định mức tiết dạy dỗ (tiêu chuẩn giờ giảng)/tuần> x (Số tuần giành riêng cho giảng dạy cùng các vận động giáo dục/năm học).

+ Định nút tiết dạy của giáo viên tiểu học tập là 23 tiết, gia sư trung học cửa hàng là 19 tiết, gia sư trung học diện tích lớn là 17 tiết.

Theo đó, định mức tiết dạy của cô giáo trung học rộng lớn là 17 tiết/tuần x 37 tuần/năm = 629 tiết/năm, trung học đại lý là 19 tiết/tuần x 37 tuần = 703 tiết/năm, tiểu học 23 tiết/tuần x 35 tuần = 805 tiết.

Trường hợp cô giáo làm vượt số tiết này sẽ tiến hành tính lương thừa giờ (lương làm thêm giờ).


Tiền lương tăng giờ 1 tiết của giáo viên phổ thông

Để bạn đọc tham khảo tôi xin chia sẻ công thức rõ ràng và bảng chi phí lương chi tiết 1 tiết dạy dỗ của giáo viên ở toàn bộ các hạng từ đái học mang lại trung học tập phổ thông.

Theo đó, 1 giáo viên A đang huấn luyện và đào tạo ở bậc tiểu học có hệ số lương 3,06 thì tiền lương 1 giờ sẽ tiến hành tính như sau = (3,06 x 1.490.000 x 12 x 1.5)/(23 x 52)= 68.620 đồng, ví như vượt dạy định mức năm bao nhiêu tiết vẫn nhân cùng với số chi phí 1 huyết để giao dịch tiền tăng giờ.

Tiền lương làm thêm giờ đồng hồ 1 huyết của thầy giáo tiểu học hạng IV:

*

Tiền lương làm cho thêm giờ đồng hồ 1 máu của thầy giáo tiểu học tập hạng II, trung học cửa hàng hạng II, trung học phổ thông hạng III:

*

Tiền lương làm cho thêm giờ đồng hồ 1 tiết của giáo viên trung học phổ biến hạng I:

*

Hoàng Thanh
Từ khóa: dạy thêm giờ cách tính tiền dạy thêm tính tiền dạy dỗ thêm thầy giáo tính giờ dạy thêm cach tinh tien day them gio giao vien tinh tien day them

“Giáo viên khi dạy dỗ thêm giờ sẽ tiến hành chi trả tiền lương tăng giờ. Xin hỏi là phương pháp tính tiền tăng giờ mang đến giáo viên tè học, trung học nuốm nào?” Kiều Lan - Thanh Hóa


*
Mục lục bài bác viết

Quy định về tính chất tiền dạy dỗ thêm giờ cho giáo viên 2022

Về vụ việc này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT lời giải như sau:

1. Lý lẽ tính trả chi phí lương dạy thêm giờ

Việc trả chi phí lương dạy dỗ thêm tiếng phải đảm bảo an toàn nguyên tắc sau:

- tiền lương của một mon làm địa thế căn cứ tính trả chi phí lương dạy dỗ thêm giờ ở trong nhà giáo, bao gồm:

+ nút lương theo ngạch, bậc hiện nay hưởng;

+ những khoản phụ cấp cho lương;

+ thông số chênh lệch bảo lưu lại (nếu có).

- Định mức giờ dạy/năm so với giáo viên mầm non, phổ thông, trung cấp cho chuyên nghiệp,dạy nghề; giảng viên dạy dỗ nghề, cơ sở giáo dục đào tạo đại học, các đại lý đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ sở thuộc thiết yếu phủ, Trường chủ yếu trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được gọi tầm thường là định mức tiếng dạy/năm.

- Đối với nhà giáo công tác làm việc ở các cơ sở giáo dục đào tạo công lập có tương đối nhiều cấp học, trình độ chuyên môn nghề được vận dụng định mức giờ dạy/năm cơ chế cho cấp cho học, trình độ chuyên môn nghề cao nhất mà nhà giáo đó trực tiếp tham gia đào tạo và giảng dạy theo sự phân công của bạn đứng đầu cơ sở giáo dục.

- câu hỏi lập dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí đầu tư tiền lương dạy dỗ thêm giờ tiến hành theo luật pháp của Luật túi tiền nhà nước. Cơ sở giáo dục công lập hiện tượng tại Khoản 1 Điều 1 Thông tứ liên tịch 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC. Căn cứ điều kiện ví dụ của từng đơn vị để triển khai thanh toán hoặc nhất thời ứng chi phí lương dạy dỗ thêm giờ theo mon hoặc theo học kỳ mang đến phù hợp.

- Chỉ giao dịch tiền lương dạy thêm giờ đồng hồ ở đơn vị chức năng hoặc bộ môn thiếu con số nhà giáo bởi cấp gồm thẩm quyền phê duyệt. Đơn vị hoặc bộ môn không hề thiếu nhà giáo thì chỉ được thanh toán tiền lương dạy thêm tiếng khi tất cả nhà giáo nghỉ ngơi ốm, nghỉ thai sản theo điều khoản của qui định BHXH hoặc tới trường tập, bồi dưỡng, thâm nhập đoàn kiểm tra, thanh tra và tham gia những các bước khác (đi làm trọng trách khác) do cấp tất cả thẩm quyền phân công, điều hễ phải bố trí nhà giáo khác dạy dỗ thay.

- thời gian không trực tiếp tham gia đào tạo và huấn luyện nhưng được tính kết thúc đủ số giờ huấn luyện và đào tạo và được tính vào khung giờ dạy quy đổi, bao gồm:

+ thời hạn nghỉ ốm, nghỉ ngơi thai sản theo luật pháp của Luật bảo hiểm xã hội;

+ Thời gian đi làm nhiệm vụ khác vị cấp có thẩm quyền phân công, điều động.

- Số giờ dạy dỗ thêm được tính trả chi phí lương dạy thêm giờ không thực sự số giờ có tác dụng thêm theo phương tiện của pháp luật.

Thời gian tính trả tiền dạy dỗ thêm vào măm học tập tính từ thời điểm tháng 7 năm trước đến không còn tháng 6 của năm ngay tức khắc kề.

Xem thêm: Kích thước màn hình laptop 14 inch, các loại kích thước màn hình laptop

(Điều 3 Thông tứ liên tịch 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC)

2. Cách tính tiền lương dạy thêm giờ

Tiền lương dạy dỗ thêm giờ/năm học tập = số giờ dạy dỗ thêm/năm học x chi phí lương 01 giờ dạy thêm

Tiền lương 01 giờ dạy thêm = chi phí lương 01 giờ dạy dỗ x 150%

*Tiền lương 01 tiếng dạy:

- Đối với thầy giáo cơ sở giáo dục đào tạo mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, ngôi trường trung cấp chuyên nghiệp và giáo viên, giảng viên cơ sở dạy nghề:

Tiền lương 01 giờ đồng hồ dạy

=

Tổng chi phí lương của 12 tháng trong những năm học

x

Số tuần giành riêng cho giảng dạy dỗ (dạy trẻ)

Định mức tiếng dạy/năm

52 tuần

- Đối với bên giáo làm cho công tác quản lý hoặc được cắt cử làm trách nhiệm tổng phụ trách Đội, cán cỗ Đoàn, Hội sống cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp và đại lý dạy nghề được xem theo cách làm nêu trên, trong đó định mức tiếng dạy/năm là định mức tiếng dạy/năm của gia sư cùng bậc học, cấp cho học, cỗ môn của cơ sở giáo dục đào tạo đó;

Số giờ dạy thêm/năm học

=+Số giờ dạy tính thêm/năm học tập (nếu có)+Số giờ dạy dỗ được sút theo chế độ/năm học tập (nếu có)>-(Định mức giờ đồng hồ dạy/năm).

Trong đó:

+ Định mức tiếng dạy/năm được xem theo giải pháp tại những văn bạn dạng quy định trên Khoản 1 Điều 2 Thông tứ liên tịch 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC. Ví dụ như sau:

Định mức tiếng dạy/năm của giáo viên mầm non

=

(Số giờ dạy dỗ trẻ học 2 buổi/ngày) x (Số ngày làm cho việc/tuần) x (Số tuần dạy trẻ/năm học)

Định mức giờ đồng hồ dạy/năm của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non

=

(Số tiếng trực tiếp gia nhập các chuyển động giáo dục/tuần của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) x (Số tuần dạy trẻ/năm học)

Định mức tiếng dạy/năm của cô giáo phổ thông; giáo viên giảng dạy chuyên môn sơ cấp cho nghề

=

<Định mức tiết dạy (tiêu chuẩn giờ giảng)/tuần> x (Số tuần giành cho giảng dạy và các chuyển động giáo dục/năm học)

Định mức giờ dạy/năm của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; thầy giáo làm Tổng phụ trách Đội thiếu niên chi phí phong hồ Chí Minh; gia sư là cán cỗ Đoàn giới trẻ Cộng sản hồ nước Chí Minh, Hội liên minh Thanh niên vn ở cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông

=

(Định mức máu dạy/tuần của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; cô giáo làm Tổng phụ trách; cán cỗ Đoàn, Hội)

x(Số tuần giành riêng cho giảng dạy và các hoạt động giáo dục/năm học)

Lưu ý:

Riêng chi phí lương làm cho thêm giờ so với giáo viên thiếu nhi Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT tiến hành theo Thông bốn liên tịch 08/2005/TTLT-BNV-BTC

Thủ trưởng các cơ sở giáo dục tiếp tục và Trung trọng tâm kỹ thuật, tổng hợp - phía nghiệp áp dụng những quy định Thông bốn liên tịch 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC để thực hiện cơ chế trả lương dạy thêm giờ so với nhà giáo trực thuộc phạm vi cai quản sau lúc có chủ kiến thống duy nhất của cơ quan cấp cho trên cai quản trực tiếp

(Điều 4 Thông tứ liên tịch 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC)

Tiền lương vào thời gian nghỉ hè của gia sư được tính như thế nào? Giáo viên đã đạt được hưởng phụ cung cấp khi ngủ hè không?

Hoạt cồn dạy thêm đề xuất phải vâng lệnh những tiêu chí nào? Giáo viên đạt được phép dạy dỗ thêm quanh đó nhà trường đối với học sinh mình nhà nhiệm không?