Bài Viết Liên Quan

VNCERT phát lệnh điều phối toàn quốc yêu cầu chặn kết nối máy chủ điều khiển virus WannaCry

VNCERT lỡ phân phát lệnh điều phối, yêu cầu cạc cơ quan, đơn vị trên toàn quốc theo dõi, ngăn chặn kết đấu đến cạc máy chủ máy chủ điều khiển mã độc địa WannaCry và cập nhật ra cạc hệ thống bảo vệ như IDS/IPS, Firewall… những thông báo …

Read More »