During the COVID-19 pandemic, restrictions on movement and physical distancing requirements have led to lớn an increase in the use of telehealth lớn deliver NDIS services. Below we answer some frequently asked questions about telehealth.

Bạn đang xem: Tips: using telehealth and other remote services


Telehealth lets you access your healthcare or other service provider appointments remotely using your smartphone, tablet or computer.

You can either have your appointment over the phone or by using a video chat program to lớn talk to lớn your service provider over the internet.

To use video-based telehealth you will need a suitable device that has a camera and microphone & a good internet connection.


Telehealth can be used when you are not, or cannot be, in the same physical location as your provider. Providers need to make sure the standard of care they deliver is equal khổng lồ face-to-face care.

You and your provider must discuss the risks involved when using telehealth and the most appropriate way to lớn deliver the service. You need khổng lồ make sure that your service agreement does not prohibit telehealth.

If you access telehealth due to COVID-19 you may return to face-to-face services after restrictions or risks change. Your provider should tư vấn this smooth transition và provide a face-to-face review.


As long as your provider can ensure you’ll get the same quality of service, any of your usual supports và services can be provided through telehealth. This includes tư vấn workers, recovery coaches, support coordinators, allied health providers such as psychologists, physiotherapists, occupational therapists, speech therapists & dietitians as well as many other services.

Telehealth should give you more choice and control about what services you can access. For example, Psychosocial Recovery Coaches are not available in all locations so you may only be able to access this support remotely using telehealth.


During the COVID-19 pandemic the NDIS has supported participants to lớn continue existing services by funding công nghệ to access services remotely using telehealth.

You can use up to $750 of your NDIS funds lớn buy a tablet or computer. The NDIS does not provide funding for internet accounts or data. Talk to your tư vấn coordinator, plan manager or service provider about whether you can use this support.


Learn more…

Flexible low-cost AT for support continuity Low-cost assistive giải pháp công nghệ (AT) for tư vấn continuity


Depending on your location, you may be able khổng lồ access your telehealth appointments from your local doctor’s clinic or health clinic. They may already be set up for telehealth appointments. Staff there can often help you start your telehealth consultation.

Community centres, libraries & activity centres often provide access to lớn computers that can be used for telehealth consultations.

When finding a suitable place, check that:

You can talk out loud (this may not be allowed in e.g. A library)The internet connection is good enough for your purpose
You will have the privacy you need for the service you’re accessing.

Depending on your NDIS plan, you may be able to lớn access training to use technologies required for telehealth, including smartphones, tablets, computers, và the internet. Speak khổng lồ your Local Area Coordinator or tư vấn Coordinator about whether you are eligible for this type of support.


When using telehealth it is important that your providers take the necessary measures to lớn protect your privacy và your personal information. They are responsible for ensuring that digital platforms they use are secure, that safeguards lượt thích data encryption are in place & that only authorised individuals can access your information.

If you are concerned about your privacy or the safety of your personal information when using telehealth, discuss your concerns with your provider. Things you might ask:

What security is in place?
What is done with my information?
What are the most secure telehealth platforms available?
Are sessions recorded or stored?
Can others view the session?

Yes. Telehealth existed before COVID-19 & for many services it will continue in some size after the pandemic is over. For many people this will mean more options about what supports they access. This could be particularly useful, for example, for people living in rural và remote areas.

Check with your service provider if they will be eligible to lớn provide telehealth services after the COVID-19 pandemic has ended.


You don’t have to use telehealth services If you don’t want to.

However, depending on where you are & what services are available khổng lồ you locally, you may find it very useful khổng lồ access telehealth services. This will give you more options & greater choice & control over what supports you can use.

If you find it difficult to lớn use telehealth services then you may be able lớn get appropriate tư vấn and training through your NDIS plan. Speak to lớn your Local Area Coordinator or tư vấn Coordinator about whether you are eligible for this type of support.


*

Để yểm trợ 1-1 xin kéo NDIS của quý vị hãy download xuống Sách bài Tập tưởng tượng Lại cuộc sống đời thường Của Quý (Reimagine Your Life Workbook)

Trong thời điểm thăm dò sáu bước để dấn mình vào NDIS, quý vị sẽ được hướng dẫn cho với hồ hết sinh hoạt trong Sách bài bác Tập tưởng tượng Lại cuộc sống Của Quý Vị, trong các số ấy quý vị có thể chấm dứt các câu hỏi và sinh hoạt nhằm yểm trợ đơn xin của quý vị.


Được kiến tạo cùng với những người dân sống chung với các vấn đề sức mạnh tâm thần và số đông mạng lưới hỗ trợ của họ.
Được tài trợ bởiCơ quan bảo hiểm khuyết tật nước nhà (NDIA)

Được chế tạo bởiHội đồng điều phối sức mạnh tâm thần


Bắt đầu
Bệnh tâm thần và NDISSức khỏe trọng tâm thần, Ô nhục với Kỳ thị
Tự chăm lo bản thân
Khuyết tật cùng khuyết tật trung ương lýKhuyết tật tư tưởng có ý nghĩa gì cùng với quý vị?
Hồi phục dịch tâm thần, khuyết tật tâm lý và NDISTác cồn của ‘khuyết tật tư tưởng xã hội’Bằng chứng khuyết tật vai trung phong lýLiên kết bệnh tinh thần với khuyết tật tâm lý
NDIS là gì?
NDIA là ai?
Những Điều hợp Viên Địa Phương
NDIS hoàn toàn có thể trợ giúp quý vị bằng cách nào?
NDIS có thể tạo ra khác hoàn toàn nào mang đến quý vị?
NDIS có thể trợ giúp việc hồi phục bằng cách nào?
Những gì được tài trợ?
Tôi bao gồm đủ tiêu chuẩn chỉnh không?
Danh sách chất vấn yêu cầu tham gia NDISNếu tôi không thỏa mãn nhu cầu các yêu cầu xin gia nhập. Tôi có thể làm gì?
Tìm các dịch vụ khác hỗ trợ tôi
Cách nào nhằm xin gói tài trợ của NDIS?
Đơn Xin bắt đầu làm và Đơn bằng chứng Hỗ trợ
Cung cấp minh chứng Hỗ trợ
Thu thập tin tức về các tác đụng chức năng
Xác định "Mức Hỗ trợ"NHỮNG LỜI KHUYÊN: khi khuyết tật tâm lý xã hội chưa hẳn là khuyết tật ‘hàng đầu’ của quý vị
Yêu mong Tái xét Quyết định
Phản hồi với khiếu nại
Liên lạc với Ai và để được Giúp đỡ
LỜI KHUYÊN: Về xử trí các thách thức Xin Gia nhập
Ai có thể Là fan Đại diện mang lại Quý vị?
Sự chọn lựa trong NDISTrợ giúp quý vị có thể Cần với Muốn
Những mong muốn và giấc mơ về sau này Của Tôi
Lên planer Cho tương lai Của Tôi bằng cách Lập Mục Tiêu
Lập những kim chỉ nam cho tôi
Làm cách nào NDIS rất có thể Hỗ Trợ Tôi hoàn thành những hi vọng và giấc mơ của tôi?
Những cung cấp Hợp Lý và nên Thiết
Các huấn luyện và giảng dạy viên phục sinh (Recovery Coaches) cùng Quý vị
Quản Lý planer của tôi
Chuẩn bị cho kế hoạch NDISKế hoạch NDIS là gì?
Tiến trình lập planer NDIS ra sao?
LỜI KHUYÊN: Về việc chọn Nhà cung cấp Dịch vụ
Tôi nên biết gì về nhà cung cấp NDIS?
LỜI KHUYÊN: về vấn đề xử lý những thử thách trong kế hoạch:Cám ơn quý vị sử dụng reimagine.today

Seamless thiết lập allows you to lớn quickly & easily phối up your Kasa smart device in the Google trang chủ app in just a few steps - there’s no need to download another phầm mềm to link. And, the Google Nest device can act as a hub to lớn connect your smart device lớn the web.

A Kasa smart plug is used as an example.

Set up your Google Nest or home speaker or display, if you haven’t already done so.Plugin & turn on your smart plug.Open the Google home app. Make sure you have the most recent version. At the vị trí cao nhất left, tap Add
*
> Set up device
*
> New device
*
.

*
*
*

Follow the in-app instructions to lớn complete setup.Choose a home to mix up the smart plug in & tap Next.

*

Your device will start lớn scan for nearby devices that are ready for setup.

*
*

Scan the Hey/OK Google code on your device. You can unplug your device in order to scan the QR code.

*

Or you can tap Continue without scanning at the bottom, then enter the 8-digit code on the bottom of the device, near the QR code with Hey/OK Google.

*

Plug in your plug in the same room as a Google Assistant-enabled device & turn it on. Wait about a minute before moving to lớn the next step. Then confirm bridging is enabled on your Wi-Fi router.

*
*

Connect your plug khổng lồ your Google account.

*

Choose a location for your plug. Then give your plug a name.

*
*

Connect the plug to a 2.4GHz Wi-Fi network. If you don’t have a 2.4GHz network, create one on your Wi-Fi router then restart setup.

*
*

Setup starts automatically.

*

When thiết lập is ready, you can see your device on the home page.

*
*

Then the Kasa Smart phầm mềm will discover the plug automatically. You can địa chỉ it lớn your Kasa account for remote control.

Google và Google home are trademarks of Google LLC.

Kasa Smart Plug is a plug by huets.edu.vn Corporation Limited that pairs lớn a Google Account & uses Google services khổng lồ connect to the internet. For thiết lập and full feature access including remote control, di động alerts, và software updates, Kasa Smart Plug requires a compatible assistive device (full list available at g.co/nest/assistivedevice) and a working internet connection over Wi-Fi, the không tính tiền Google trang chủ app, và an active Google Account. Minimum requirements are available at g.co/nest/devicereq. Availability và performance of certain features are service-, device-, and network-dependent and may not be available in all areas. All features, functionality, & product specifications are subject to lớn change without notice or obligation. Voice control with the Google Assistant requires a compatible smart device. Google & related marks and logos are trademarks of Google LLC.

Free Google home app and an active Google Account.

Working internet connection over Wi-Fi.

Xem thêm: Thịt Bò Làm Gì Ngon - Top 5 Công Thức Nấu Ăn Siêu Dễ Làm

One of the following compatible assistive device: Google Home, Google home Mini, Nest Mini, Nest Hub Max, Nest Hub, Google trang chủ Max. Full danh sách available at g.co/nest/assistivedevice.