- Chọn bài -Tính hóa học hoá học tập của oxit Khái quát về việc phân loại oxit
Một số oxit quan liêu trọng
Tính chất hoá học của axit
Một số axit quan lại trọng
Luyện tập: đặc điểm hoá học tập của oxit và axit
Thực hành: đặc thù hoá học của oxit và axit
Tính hóa học hoá học của bazơ
Một số bazơ quan trọng
Tính hóa học hoá học tập của muối
Một số muối hạt quan trọng
Phân bón hoá học
Mối dục tình giữa các loại hợp hóa học vô cơ
Luyện tập chương 1: những loại hợp hóa học vô cơ
Thực hành : tính chất hoá học của bazơ với muối
Tính chất vật lí của kim loại
Tính hóa học hoá học của kim loại
Dãy vận động hoá học tập của kim loại
Nhôm
Såt
Hợp kim sắt: Gang, thép
Sự ăn mòn sắt kẽm kim loại và bảo đảm an toàn kim loai không bị ăn mòn
Luyện tập chương 2 Kim loại
Thực hành Tinh hóa học hoá học tập của nhôm cùng sắtÔn tập học kì 1Tính hóa học của phi kim
Clo
Cacbon
Các oxit của cacbon
Axit Cacbonic cùng muối cacbonat
Silic Công nghiệp silicat
Sơ lược về bảng tuần hoàn những nguyên tố hoá học
Luyện tập chương 3 : Phi kim qua quýt về bảng tuần hoàn những nguyên tố hoá học
Thực hành : tính chất hoa học của phi kim và hợp chất của chúng
Khái niệm về hợp chất hữu cơ với hoá học tập hữu cơ
Cấu sinh sản phân tử hợp chất hữu cơ
Metan
Etilen
Axetilen
Benzen
Dầu mỏ cùng khí thiên nhiên
Nhiên liệu
Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon - Nhiên liệu
Thực hành: đặc điểm của hiđrocacbon
Rượu etylic
Axit axetic
Mối contact giữa etilen, rượu etylic và axit axetic
Chất béo
Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo
Thực hành: tính chất của rượu và axit
Glucozo
Saccarozo
Tinh bột cùng xenlulozơ
Protein
Polime
Thực hành. đặc thù của gluxitÔn tập cuối năm


Oxit bazơ tất cả những tính chất hoá học nào ? a) tính năng với nước Ba
O phản ứng cùng với nước chế tạo thành hỗn hợp bari hiđroxit Ba(OH)2, thuộc một số loại bazơ: Ba
O (r) + H2O(l) -> Ba(OH), (dd) một số oxit bazơ khác ví như Na2O, Ca
O… cũng có phản ứng tương tự. Vậy : một trong những oxit bazơ chức năng với nước chế tác thành hỗn hợp bazơ (kiềm).b) tính năng với axit→ thí nghiệm : cho vào ống nghiệm một ít bột Cu
O color đen, thêm một – 2 ml hỗn hợp HCl vào, lắc vơi (hình 1.1).Hiện tượng : Bột Cu
O màu black bị hoà tan, tạo nên HCI HCI thành dung dịch màu xanh lam. Thừa nhận xét : màu xanh lá cây lam là màu sắc của hỗn hợp |” 0 đồng(II) clorua. | ன phản ứng của Cu
O với hỗn hợp HCl được biểu Oddi CLICI diễn bởi phương trình hoá học: СиО 2CuО (r) + 2HCl (da) – Cu
Cl2 (dd) + H2O(l) phân tích với đầy đủ oxit bazơ khác như Ca
O,- – Hình 1.1, Fe2O3… cũng xẩy ra phản ứng hoá học tương tự. Cu
O công dụng với cung dịch HC Vậy : Oxit bazơ tính năng với axit chế tạo thành muối và nước.c) tác dụng với oxit axit
Bằng thực nghiệm, bạn ta đã chứng minh được rằng: một trong những oxit bazơ như Ca
O, Na2O, Ba
O… công dụng được cùng với oxit axit tạo thành thành muối. Thí dụ: Ba
O (r) + co (k) – Ba
CO (r) Vậy : một số oxit bazơ tác dụng với oxit axit chế tác thành muối.2. Oxff Oxff có những tính chốt hoó học nào ?a) tính năng với nước Điphotphopentaoxit P2O5 tính năng với H2O tạo ra thành dung dịch axit photphoric HPO.P,O, (r) + 3H,O (I) —» 2HPO4 (dd)Thí nghiệm với tương đối nhiều oxit axit khác như SO2, SO3, N2Os … ta cũng thu được đầy đủ dung dịch axit tương ứng. Vậy: những oxit axit tính năng với nước tạo ra thành dung dịch axit.b) công dụng với bazơ Ta đã biết làm phản ứng của cacbon đioxit CO2 với hỗn hợp bazơ như can xi hiđroxit, sinh sản thành muối ko tan là can xi cacbonat:CO, (k) + Ca(OH), (dd) —» Ca
CO, (r) + H,O (I)Các oxit axit khác như SO2, P2O5 … cũng có thể có phản ứng tương tự. Vậy : Oxit axit tác dụng với hỗn hợp bazơ sinh sản thành muối với nước.c) công dụng với oxit bazơ Từ đặc thù (c) của oxit bazơ ngơi nghỉ trên, ta đã có nhận xét: Oxit axit chức năng với một trong những oxit bazơ tạo thành muối.Il-KHÁI QUÁT VÊ Sự PHÂN LOAI OXIT căn cứ vào đặc điểm hoá học của oxit, fan ta phân các loại như sau: , Oxff b
OZO là phần lớn oxit tác dụng với hỗn hợp axit tạo nên thành muối với nước. , Oxff CIX) là rất nhiều oxit chức năng với hỗn hợp bazơ chế tạo thành muối với nước. Oxff lưỡng tính’’ là hầu hết oxit công dụng với hỗn hợp bazơ và công dụng với dung dịch axit tạo ra thành muối với nước. Thí dụ như Al2O3, Zn
O. Oxff Trung Tính” còn được gọi là oxit không tạo thành muối là mọi oxit không tác dụng với axit, bazơ, nước. Ví dụ như CO, NO .4.Dựa vào Tính chối hoá học tập củ lf, ngưởi – — oxif axit oxff lưỡng tính vở oxif Trung tính. 2. Oxf bazơ công dụng với nước sinh sản thành hỗn hợp bazơ (kiểm), chức năng với ình muốiaxiffạo thành muối và nước, tác dụng với oxit axiffạo thàn 3. Oxff oxfffác dụng cùng với nước chế tạo thành hỗn hợp axit lớc dụng với hỗn hợp шбіbazơ chế tạo thành muối cùng nước, công dụng với oxit bazơ sinh sản thành muối(1,2)-all g tính với trung tính sẽ tiến hành h
Có phần lớn oxit sau: Ca
O, Fe2O3, SO3, Oxit nào gồm thể chức năng được với a) nước ? b) axit clohiđric ? c) natri hiđroxit ? Viết những phương trình hoá học. 2. Bao hàm chất sau : H2O, KOH, K2O, CO2. Hãy cho biết những cặp chất có thể tính năng với nhau. 3. Từ phần lớn chất: can xi oxit, lưu hoàng đioxit, cacbon đioxit diêm sinh trioxit, kẽm oxit, em nên chọn lựa chất phù hợp điền vào những sơ vật dụng phản ứng sau :a). Axit sunfuric + … –> Kẽm Sunfat + Nước b) Natri hiđroxit + .. —> Natri Sunfat + Nước c). Nước + .. —> Axit Sunfurơd) Nước + … – → canxi hidroxit e) canxi oxit + … — –» can xi cacbonat
Dùng các công thức hoá học nhằm viết tất cả những phương trình hoá học của các sơ đồphản ứng trên. 4°. Cho những oxit sau: CO2, SO2, Na2O, Ca
O, Cu
O. Hãy chọn những hóa học đã đến tácdụng được vớia) nước, chế tác thành dung dịch axit.b) nước, tạo nên thành dung dịch bazơ.c) dung dịch axit, sinh sản thành muối với nước,d) dung dịch bazơ, chế tạo thành muối với nước.Viết các phương trình hoá học. 5. Gồm hỗn phù hợp khí CO2 với O2. Làm ráng nào hoàn toàn có thể thu được khí O2 từ hỗn hợp trên ? Trìnhbày giải pháp làm và viết phương trình hoá học, 6″. Mang đến 1,6 gam đồng(II) oxit chức năng với 100 gam dung dịch axitsunfuric gồm nồng độ 20%.a) Viết phương trình hoá học.b) Tính nồng độ xác suất của những chất bao gồm trong dung dịch sau thời điểm phản ứng kết thúc.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của oxit khái quát về sự phân loại oxit


gửi Đánh giá chỉ

Đánh giá trung bình 4.9 / 5. Số lượt đánh giá: 1146

chưa có ai đánh giá! Hãy là tín đồ đầu tiên đánh giá bài này.


--Chọn Bài--

↡- Chọn bài xích -Tính chất hoá học của oxit Khái quát về việc phân các loại oxit
Một số oxit quan liêu trọng
Tính chất hoá học của axit
Một số axit quan lại trọng
Luyện tập: tính chất hoá học của oxit với axit
Thực hành: tính chất hoá học tập của oxit và axit
Tính chất hoá học của bazơ
Một số bazơ quan lại trọng
Tính hóa học hoá học của muối
Một số muối quan trọng
Phân bón hoá học
Mối tình dục giữa các loại hợp chất vô cơ
Luyện tập chương 1: những loại hợp chất vô cơ
Thực hành : đặc thù hoá học tập của bazơ và muối
Tính hóa học vật lí của kim loại
Tính chất hoá học của kim loại
Dãy hoạt động hoá học của kim loại
Nhôm
Såt
Hợp kim sắt: Gang, thép
Sự ăn uống mòn kim loại và đảm bảo an toàn kim loai không xẩy ra ăn mòn
Luyện tập chương 2 Kim loại
Thực hành Tinh chất hoá học tập của nhôm và sắtÔn tập học kì 1Tính hóa học của phi kim
Clo
Cacbon
Các oxit của cacbon
Axit Cacbonic cùng muối cacbonat
Silic Công nghiệp silicat
Sơ lược về bảng tuần hoàn những nguyên tố hoá học
Luyện tập chương 3 : Phi kim qua quýt về bảng tuần hoàn những nguyên tố hoá học
Thực hành : đặc thù hoa học tập của phi kim với hợp hóa học của chúng
Khái niệm về hợp hóa học hữu cơ và hoá học tập hữu cơ
Cấu chế tạo phân tử hợp chất hữu cơ
Metan
Etilen
Axetilen
Benzen
Dầu mỏ và khí thiên nhiên
Nhiên liệu
Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon - Nhiên liệu
Thực hành: đặc điểm của hiđrocacbon
Rượu etylic
Axit axetic
Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic với axit axetic
Chất béo
Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và hóa học béo
Thực hành: tính chất của rượu với axit
Glucozo
Saccarozo
Tinh bột với xenlulozơ
Protein
Polime
Thực hành. đặc điểm của gluxitÔn tập cuối năm

Tài liệu bên trên trang là MIỄN PHÍ, chúng ta vui lòng KHÔNG trả chi phí dưới BẤT KỲ bề ngoài nào!


Ngay khi bước đầu học môn Hóa học, có lẽ rằng các em đã được nghe nhắc nhiều tới oxit. Các em đã thực sự hiểu rõ về oxit giỏi chưa? Trong nội dung bài viết này, huets.edu.vn Education đã cùng những em mày mò oxit là gì, phân các loại oxit và tính chất hóa học của oxit. Các em hãy theo dõi nhé!


*

Oxit là hợp chất hóa học bao gồm chứa 2 nguyên tố. Một nguyên tố trong các số đó là Oxi.

Ví dụ: Cu
O, Ca
O, Fe
O, SO2, CO2,… Oxit gồm công thức hóa học bình thường là Ma
Ob.

Phân một số loại oxit


*

Dựa vào kết cấu và tính hóa chất của oxit, có thể chia oxit ra thành 4 nhiều loại là oxit bazơ, oxit axit, oxit lưỡng tính cùng oxit trung tính.


Oxit bazơ

Oxit bazơ thường được chế tạo thành từ kim loại và Oxi.

Ví dụ: Cu
O, Fe
O, Ba
O, Na2O,…

Oxit axit

Những oxit được tạo thành thành từ bỏ phi kim với Oxi là oxit axit.

Ví dụ: CO2, SO2, SO3, P2O5,…

Oxit lưỡng tính

Những oxit chức năng được với hỗn hợp axit hoặc hỗn hợp bazơ tạo ra thành muối cùng nước được call là oxit lưỡng tính.

Ví dụ: Zn
O, Al2O3,…

Oxit trung tính

Oxit trung tính là số đông oxit không phản ứng với axit, bazơ với nước. Nói biện pháp khác, oxit trung tính là phần đông oxit không có tác dụng tạo muối.

Ví dụ: NO, CO,…

Cách gọi tên oxit

Tên oxit bazơ

Tên oxit bazơ = Tên sắt kẽm kim loại + Hóa trị của kim loại (nếu có) + Oxit

Ví dụ:

Fe2O3: sắt (III) Oxit

Fe
O: sắt (II) Oxit

Cu
O: Đồng (II) Oxit

Tên oxit axit

Tên oxit axit = tên tiền tố chỉ số nguyên tử của phi kim (nếu có) + tên phi kim + tên tiền tố chỉ số nguyên tử của oxi (nếu có) + Oxit

Nếu tiền tố là mono thì không đề nghị nêu ra.

Ví dụ:

CO: Cacbon Oxit

CO2: Cacbon Đioxit

SO3: diêm sinh Trioxit

P2O5: Điphotpho Pentaoxit

*

Tính chất hóa học của oxit


*

Tính hóa chất của oxit bazơ 

Tác dụng cùng với nước tạo thành dung dịch bazơ

Ở ánh sáng thường, một vài oxit bazơ bao gồm thể công dụng với nước như Ca
O, Ba
O, Na2O, K2O,… thành phầm tạo thành là hỗn hợp bazơ (kiềm).


Phenolphtalein Là Gì? tính chất Đặc Trưng với Ứng Dụng Phenolphtalein

Ví dụ:

Ca
O + H2O → Ca(OH)2

Ba
O + H2O → Ba(OH)2

Na2O + H2O → 2Na
OH

K2O + H2O → 2KOH

Tác dụng cùng với axit tạo thành muối với nước

Một tính hóa chất của oxit bazơ khác là tác dụng với axit để chế tác thành muối cùng nước.

Ví dụ:

Ba
O + 2HCl → Ba
Cl2 + H2O

Cu
O + 2HCl → Cu
Cl2 + H2O

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

Tác dụng cùng với oxit axit tạo thành muối

Một số oxit bazơ như Ca
O, Ba
O, K2O, Na2O,… là đều oxit bazơ tung trong nước, khi công dụng với oxit axit sẽ tạo nên thành muối.

Ví dụ:

Ca
O + CO2 → Ca
CO3

Na2O + CO2 → Na2CO3

Ba
O + CO2 → Ba
CO3

Tính hóa chất của oxit axit

Tác dụng cùng với nước tạo thành hỗn hợp axit

Một số oxit axit có thể tác dụng với nước ở đk thường như SO2, SO3, P2O5, NO2, CO2, N2O5, Cr
O3,…

Một số oxit axit khác ví như CO, NO, N2O không công dụng với nước ở đk thường.

Nhiều oxit axit khi chức năng với nước sẽ khởi tạo thành dung dịch axit.

Ví dụ:

CO2 + H2O ⇌ H2CO3

N2O5 + H2O → 2HNO3

Tác dụng cùng với bazơ tạo thành muối và nước

Oxit axit khi tính năng với dung dịch bazơ sẽ tạo nên thành muối với nước.

Ví dụ:

P2O5 + Na
OH → Na3PO4 + H2O

CO2 + Ca(OH)2 → Ca
CO3 + H2O

SO3 + 2Na
OH → Na2SO4 + H2O


đặc điểm Hóa học Của Clo, Ứng Dụng, Điều Chế Clo, bài Tập Về Clo
Tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối

Oxit axit khi tính năng với oxit bazơ thì thành phầm tạo thành là muối.

Xem thêm: Powerpoint 2010 không mở được powerpoint 2003, cách sửa lỗi file powerpoint khi sử dụng

Ví dụ:

CO2 + Ca
O → Ca
CO3

Na2O + SO2 → Na2SO3

Tính hóa chất của oxit lưỡng tính

Oxit lưỡng tính có khả năng phản ứng với dung dịch axit, mặt khác cũng tác dụng được với dung dịch bazơ.