*
tra cứu kiếm:
Mục lục
Search
*

Áp dụng với doanh nghiệp bao gồm quy trình technology sản xuất liên tục, khép kín, ngừng quy trình tạo nên 1 sản phẩm, đối tượng người sử dụng tập hợp ngân sách chi tiêu là toàn cục quy trình cung cấp sản phẩm, đối tượng người dùng tính ngân sách chi tiêu là sản phẩm hoàn thành của quy trình sản xuất đó. Ví dụ: Doanh nghiệp cung ứng bê tông, cọc bê tông, tấm cách nhiệt, bao bì xốp...
*

Đối với những doanh nghiệp vận dụng theo TT200, việc tính túi tiền theo Phương pháp giản đơn được tiến hành theo các bước sau: Bước 1: Khai báo nguyên vật liệu sản xuất và thành phẩm Xem phim hướng dẫn Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính chi tiêu theo PP Giản đối kháng - cách 1 (TT200) tại trên đây (Xem phía dẫn mua phim)Hướng dẫn đưa ra tiết 1. Vào Danh mụcVật bốn hàng hoáVật bốn hàng hoá, nhấn Thêm. 2. Khai báo vật liệu hoặc thành phẩm: giả dụ khai báo nguyên trang bị liệu, đang chọn đặc thù là Vật bốn hàng hoá.
*
giả dụ khai báo thành phẩm, vẫn chọn đặc điểm là Thành phẩm.
*
Lưu ý: khi khai báo thành phẩm, triển khai khai báo thêm định mức nguyên liệu sử dụng để cấp dưỡng ra thành phẩm mặt tab Định nấc nguyên đồ liệu.

Bạn đang xem: Tính giá thành theo phương pháp giản đơn

*
3. Thừa nhận Cất.
Bước 2: Khai báo đối tượng tập hợp đưa ra phí
Xem phim phía dẫn Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính giá thành theo PP Giản solo - bước 2 (TT200) Tại đây(Xem hướng dẫn download phim) Hướng dẫn bỏ ra tiết 1. Vào Danh mụcĐối tượng tập hợp đưa ra phí, nhận Thêm. 2. Lựa chọn loại đối tượng người tiêu dùng tập hợp chi tiêu là Sản phẩm. 3. Khai báo tin tức về đối tượng người sử dụng tập hợp đưa ra phí.
*
4. Thừa nhận Cất. Lưu ý: Với phương thức tính giá chỉ giản đơn, mỗi đối tượng tập hợp giá cả sẽ tương ứng với một thành phẩm đề nghị sản xuất ra.
Bước 3: Xuất kho nguyên vật liệu sản xuất
Xem phim phía dẫn Tải phim hướng dẫn nhiệm vụ Tính chi phí theo PP Giản đơn - bước 3 (TT200) Tại trên đây (Xem phía dẫn sở hữu phim) Hướng dẫn chi tiết 1. Vào phân hệ Khotab Lệnh sản xuất, thừa nhận Thêm. 2. Khai báo lệnh sản xuất. Chọn những thành phẩm cùng nhập con số cần sản xuất, khối hệ thống sẽ tự động hóa tính ra số lượng nguyên vật liệu cần để sản xuất địa thế căn cứ vào tin tức định nấc NVL đã được tùy chỉnh thiết lập ở cách 1.
*
3. Thừa nhận Cất. 4. Nhấn Lập phiếu xuất trên lệnh sản xuất. 5 Tích chọn các thành phẩm đề nghị xuất NVL, dấn Đồng ý.
*
6. Khai báo phiếu xuất kho. Nhập bổ sung các thông tin còn thiếu thốn cho triệu chứng từ xuất kho như tại sao xuất, TK Nợ,...
*
chất vấn và lựa chọn lại thông tin Đối tượng THCP bên trên tab Thống kê.
*
7. Nhấn Cất. Lưu ý: Với nguyên vật liệu tính giá bán xuất kho theo cách thức Bình quân tức thời, Giá đích danh cùng Nhập trước xuất trước, đối chọi giá sẽ tiến hành hệ thống tự động tính sau khoản thời gian chứng từ bỏ xuất kho được Ghi sổ. Với phần nhiều doanh nghiệp không làm chủ lệnh sản xuất có thể bỏ qua công đoạn này và vào phân hệ Kho để lập bệnh từ xuất kho sản xuất.
Bước 4: Hạch toán các chi phí phát sinh
Xem phim lý giải Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính ngân sách theo PP Giản 1-1 - bước 4 (TT200) Tại phía trên (Xem hướng dẫn cài phim) Hướng dẫn đưa ra tiết Các giá cả phát sinh liên quan đến vấn đề tính ngân sách (Nợ TK 621, 622, 623, 627, 154) hoàn toàn có thể được hạch toán bên trên phân hệ Quỹ, Ngân hàng hoặc Tổng hợp.
*
Lưu ý: Khi hạch toán các chứng từ giá thành phát sinh nếu xác minh được là ngân sách chi tiêu phát sinh cho đối tượng nào thì chọn tin tức tại cột Đối tượng THCP hoặc bỏ trống ví như chưa xác định được đối tượng.
*
TK 623 chỉ áp dụng so với các gần như doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, mọi doanh nghiệp tất cả lĩnh vực chuyển động khác thì không chọn TK này.
Bước 5: Nhập kho kết quả sản xuất
Xem phim lý giải Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính túi tiền theo PP Giản solo - bước 5 (TT200) Tại phía trên (Xem phía dẫn tải phim) Hướng dẫn bỏ ra tiết 1. Vào phân hệ Khotab Nhập, xuất kho, dìm ThêmNhập kho. 2. Khai báo bệnh từ nhập kho thành phẩm. chọn loại bệnh từ là Thành phẩm sản xuất và khai báo các thông tin bỏ ra tiết.
*
Khai báo hoặc chọn lại Đối tượng THCP trên tab Thống kê.
*
3. Nhấn Cất. Lưu ý: Đơn giá bán của sản phẩm nhập kho sẽ được hệ thống update sau lúc thực hiện tính năng Cập nhật giá nhập kho khi thực hiện Tính giá bán thành tại bước 7.
Bước 6: khẳng định kỳ tính giá chỉ thành
Xem phim hướng dẫn Tải phim phía dẫn nghiệp vụ Tính giá cả theo PP giản đối chọi - bước 6 (TT200) Tại đây (Xem phía dẫn tải phim) Hướng dẫn đưa ra tiết 1. Vào phân hệ Giá thànhtab Sản xuất liên tục - Giản đơn, nhấnXác chu kỳ tính giá thành (hoặc dìm Thêm).
*
2. Khai báo khoảng thời hạn tính giá thành. 3. Nhận Lấy dữ liệu, công tác sẽ tự động hóa lấy lên những đối tượng THCP tất cả phát sinh trong thời hạn thuộc kỳ tính giá thành.
*
4. Dấn Cất. Lưu ý: Một đối tượng người tiêu dùng tập hợp ngân sách chi tiêu không thể cùng tồn tại trên những kỳ tính chi tiêu có thời gian trùng nhau. Sử dụng tính năng Chọn/Loại bỏ để chọn bổ sung hoặc xóa các đối tượng người tiêu dùng THCP trên danh sách.
*
Bước 7: Tính chi tiêu thành phẩm
Xem phim lý giải Tải phim phía dẫn nghiệp vụ Tính ngân sách theo PP Giản 1-1 - bước 7 (TT200) Tại trên đây (Xem phía dẫn download phim) Hướng dẫn đưa ra tiết Với những doanh nghiệp tính giá chỉ xuất kho theo phương thức Bình quân cuối kỳ, trước khi triển khai tính giá thành cần nên thực hiện tính năng Tính giá chỉ xuất kho trên phân hệ Kho. Sau đó, triển khai tính chi tiêu theo khuyên bảo sau: 1. Vào phân hệ Giá thànhtab Sản xuất thường xuyên - Giản đơn, nhận Tính giá bán thành.
*
2. Lựa chọn kỳ tính ngân sách và dấn Đồng ý. 3. Tiến hành tính ngân sách chi tiêu theo 3 bước sau: Bước 1: Phân bổ chi tiêu chung
Chương trình vẫn tổng hợp những chứng từ bỏ xuất kho NVL (TK 621), hạch toán chi tiêu lương (TK 622), chi tiêu sản xuất tầm thường (TK 627) chưa tồn tại thông tin Đối tượng THCP để triển khai việc phân bổ: 1. Nhập tỷ lệ phân bổ và lựa lựa chọn 1 trong 4 tiêu thức phân bổ: vật liệu trực tiếp, nhân lực trực tiếp, chi tiêu trực tiếp và Định mức.
*
2. Dấn Phân bổ, lịch trình sẽ tự động phân bổ chi tiêu của từng TK bên trên tab Xác định giá cả phân bổ mang đến các đối tượng người tiêu dùng THCP trên tab Kết trái phân bổ theo tiêu thức phân bổ đã chọn.
*
Lưu ý: Có thể kiểm tra list chứng được tổng hợp để phân bổ ngân sách chi tiêu chung bằng phương pháp sử dụng công dụng Xem tại cột Chi tiết triệu chứng từ bên trên tab Xác định chi tiêu phân bổ.
*
Sau lúc tính giá thành xong, hoàn toàn có thể kiểm tra thông tin giá thành chung được phân bổ trên tab Bảng phân bổ chi phí chung của màn hình danh sách kỳ tính giá bán thành. 3. Nhận Tiếp theo để đưa sang bước Đánh giá bán dở dang.
Bước 2: Đánh giá dở dang
Lưu ý: Để tính được túi tiền cho các sản phẩm dở dang vào cuối kỳ theo từng yếu hèn tố chi phí, phải phải chuẩn bị các đầu vào sau: Hạch toán những chứng từ liên quan đến TK 621, 622 cùng 627 chi tiết theo từng đối tượng người dùng THCP bên trên phân hệ Quỹ, Ngân hàng, Tổng hợp. Cuối kỳ, kế toán khẳng định giá trị dở dang cho những thành phẩm theo từng đối tượng tập hợp túi tiền như sau: 1. Sàng lọc tiêu thức review dở dang: Sản phẩm dứt tương đương: với phương pháp này túi tiền cho thành phầm dở vào cuối kỳ sẽ bao hàm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp với các chi phí sản xuất khác. Theo vật liệu trực tiếp: với phương pháp này ngân sách dở dang vào cuối kỳ chỉ gồm nguyên liệu trực tiếp, các chi tiêu khác được tính hết vào túi tiền thành phẩm vào kỳ. Định mức: với cách thức này giá thành nguyên vật tư trực tiếp, ngân sách chi tiêu nhân công thẳng và giá cả sản xuất tầm thường của sản phẩm dở dang được xác minh căn cứ vào khoảng độ hoàn thành của sản phẩm dở dang và định mức giá thành của nó. 2. Nhập số lượng thành phẩm dở dang cùng tỷ lệ ngừng của những thành phẩm dở dang đó.
*
3. Nhấn Tính ngân sách dở dang, chương trình sẽ tự động hóa tính ra chi tiêu dở dang cho từng đối tượng người dùng THCP trên tab Kết quả chi tiêu dở dang cuối kỳ.
*
Lưu ý: 4. Nhận Tính giá bán thành để gửi sang cách Tính giá bán thành.
Bước 3: Tính giá bán thành
Chương trình tự động hóa tính ra chi tiêu cho từng đối tượng người tiêu dùng THCP.
*
sau thời điểm thực hiện tính ngân sách xong, trường hợp chọn: Cập nhật giá bán nhập kho, lịch trình sẽ update giá thành vừa tính được vào hội chứng từ nhập kho thành quả ở cách 5. Cập nhật giá xuất kho, lịch trình sẽ tính ra giá cho những thành phẩm khi xuất kho.
4. Dấn Cất. Lưu ý: Sau khi tính ngân sách xong, hoàn toàn có thể kiểm tra lại chi phí của từng thành phẩm trên tab Bảng tính giá chỉ thành của screen danh sách kỳ tính giá bán thành.
Bước 8: Kết chuyển đưa ra phí
Xem phim hướng dẫn Tải phim hướng dẫn nhiệm vụ Tính túi tiền theo PP Giản đơn - bước 8 (TT200) Tại phía trên (Xem hướng dẫn cài đặt phim) Hướng dẫn bỏ ra tiết 1. Vào phân hệ Giá thànhtab Sản xuất tiếp tục - Giản đơn, dấn Kết chuyển đưa ra phí.
*
2. Chọn kỳ tính giá và nhấnĐồng ý, lịch trình sẽ tự động tổng hợp giá thành từ các TK 621, 622, 627,... Nhằm kết đưa sang TK 154. 3. Kiểm tra chứng từ kết chuyển chi phí.
*
4. Thừa nhận Cất. Lưu ý: trường hợp ao ước xem lại các chứng tự kết chuyển chi tiêu đã lập trước đó, chọn chức năng Duyệt trên hội chứng từ Kết chuyển đưa ra phí.
*

CÁCH TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐƠN

Tính chi tiêu sản phẩm theo cách thức giản đơn hay còn gọi là phương pháp tính giá thành theo phương pháp trực tiếp. Nó là quy trình công nghệ sản xuất khép kín về mặt kỹ thuật kể từ khi đưa nguyên vật liệu vào mang đến đến khi sản phẩm hoàn thành ko thể gián đoạn về mặt kỹ thuật hoặc sản phẩm làm dở ở các giai đoạn ko có giá trị sử dụng khác với phương pháp tính giá thành theo hệ số.

Tham khảo:

Tính giá cả sản phẩm theo phương pháp hệ số

Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ

*

 1. Đối tượng tập hợp bỏ ra phí sản xuất

Là toàn bộ quy trình công nghệ sản xuất chế tạo sản phẩm. Vì vậy đưa ra phí sản xuất sau thời điểm đã tập hợp được trên các TK 621, 622, 627( theo thông tứ 200/2014/TT-BTC) và tập hợp trên các tài khoản bỏ ra tiết 1541,1542,1543,1547( theo quyết định 48/2006). Cuối kỳ, kết chuyển về tài khoản 154 – bỏ ra phí sản xuất marketing dở dang. Căn cứ vào số liệu bên trên sổ chi phí sản xuất sale để tính ra giá thành tổng hợp và giá thành đối chọi vị.

 2. Phương pháp tính giá thành

– Công thức tính giá thành tổng hợp (1)

Zsxtt = Cdđk + Cps – Cdck

Trong đó:

Cdđk : Là bỏ ra phí sản phẩm dở dang đầu kỳ

Cps: Là chi phí phát sinh trong kỳ

Cdck: Là đưa ra phí dở dang cuối kỳ.

 CCông thức tính giá thành 1-1 vị (2)

Zđơn vị = Zsxtt /Qtp

Trong đó

Zsxtt:  Là giá thành tổng hợp đã tính được theo công thức (1)

Qtp :  Là khối lượng sản phẩm hoàn thành

– Nếu giá trị sản phẩm làm dở đầu kỳ và cuối kỳ ít biến động thì tổng đưa ra phí sản xuất chính là tổng giá thành.

3. Ví dụ cụ thể về phương pháp tính giá thành giản đơn

Doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên có số liệu trong tháng 3/N như sau

A. Số dư đầu tháng của một số tài khoản: (ĐVT: 1.000đ)

– Chi phí sản xuất kinh doanh của sản phẩm A: 77.650. Vào đó

+ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 54.000

+ chi phí nhân lực trực tiếp: 12.050

+ đưa ra phí sản xuất bình thường : 11.600

Các tài khoản còn lại có số dư bất kỳ hoặc ko có số dư.

B. Trong tháng có các nghiệp vụ khiếp tế phát sinh như sau1. Bảng trích và phân bổ khấu hao máy móc thiết bị tại các bộ phận

– Tại phân xưởng trực tiếp sản xuất : 82.000

– – Tại bộ phận quản lý doanh nghiệp: 5.000

– – Tại bộ phận bán hàng: 8.500

2. Bảng tính và phân bổ lương: Tiền lương phải trả đến công nhân các bộ phận

– – Nhân viên trực tiếp sản xuất: 200.000

– – Nhân viên quản lý phân xưởng: 20.000

– – Nhân viên bán hàng: 15.000

– – Nhân viên quản lý doanh nghiệp: 20.000

– – Công nhân sản xuất nghỉ phép : 10.000

3. Các khoản trích theo lương tính4. Tổng hợp các chứng từ xuất vật tư

– Vật liệu chính xuất dùng sản xuất sản phẩm: 790.000

– – Vật liệu phụ: 156.000

– – Quản lý phân xưởng sản xuất: 13.500

 5. Chi phí tiền điện

Tiền điện dùng vào sản xuất sản phẩm phải trả cho công ty điện lực TP Hà nội với giá cài chưa có thuế GTGT là 24.000, thuế GTGT 10% 

6. Các bỏ ra phí khác

Các đưa ra phí trực tiếp khác đã bỏ ra bằng tiền mặt dùng mang lại phân xưởng sản xuất 3.100, QLDN: 5.600 

7. Kết quả sản xuất cuối tháng hoàn thành 80 sản phẩm, còn đôi mươi sản phẩm làm dở, mức độ hoàn thành 50%. Vào 80 sp hoàn thành bộ phận KCS phát hiện 10 sản phẩm hỏng không sửa chữa được. Giám đốc quyết định cắt bồi thường 50%. Phần còn lại tính vào giá thành của sản phẩm hoàn thành.

C. Yêu Cầu

– – Tính lập định khoản

– – Tính giá thành thành phầm hoàn thành (lập bảng tính giá thành)

DN chỉ sản xuất 1 loại sản phẩm A.

Xem thêm:

4. Đáp án

4.1. Đáp án của ví dụ trên Định khoản các nghiệp vụ tởm tế phát sinh theo thông tư 200

Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là toàn bộ quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm A

a. Trích khấu hao TSCĐ tại các bộ phận Nợ TK 6274: 82.000

Nợ TK 627: 82.000

Nợ TK 641: 8.500

Nợ TK 642: 5.000

Có TK 214: 95.500

b. Trích lương cho các bộ phận

Nợ TK 622: 200.000

Nợ TK 627: 20.000

Nợ TK 641: 15.000

Nợ TK 642: 20.000

Nợ TK 335: 10.000

Có TK 334: 265.000

c. Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ

3a. Trích các loại bh tính vào chi phí doanh nghiệp.

Nợ TK 622: 50.400 ( 210.000 * 24%)

Nợ TK 627: 4.800 ( 20.000 * 24%)

Nợ TK 641: 3.600( 15.000* 24%)

Nợ TK 642 4.800( 20.000 *24%)

Có TK 338: 63.600

Trong đó:

3382: 265.000 * 2% = 5.300

3383: 265.000 * 18% = 47.700

3384: 265.000 * 3% = 7.950

3389: 265.000 * 1% = 2.650

3b. Ngân sách trích trước

Nợ TK 622: 5.000

Có TK 335: 5.000

4. Tổng hợp các chứng từ xuất vật tư

4a. Xuất vật tư theo phiếu xuất kho vật liệu chính

Nợ TK 621- VLC: 790.000

Có TK 152: 790.000

4b. Xuất vật tư phụ và chi phí chung 

Nợ TK 621- VLP: 156.000

Nợ TK 627: 13.500

Có TK TK 152: 169.500

5. Chi phí tiền điện dùng vào sản xuất

Nợ TK 627: 24.000

Nợ TK 1331: 2.400

Có TK 331( doanh nghiệp điện) : 26.400

6. Chi phí khác chi bằng tiền mặt 

Nợ TK 627 : 3.100

Nợ TK 642: 5.600

Có TK 111: 8.700

7. Các bút toán kết chuyển bỏ ra phí

Nợ TK 154: 946.000 ( 790.000 + 156.000)