*
kiếm tìm kiếm:
Mục lục
Search
*

Áp dụng cho các doanh nghiệp có quy trình sản xuất thực hiện cùng loại vật liệu chính và tạo nên nhiều sản phẩm/nhóm thành phầm khác nhau. Vào đó, đối tượng người dùng tập hợp ngân sách chi tiêu là cục bộ quy trình công nghệ và đối tượng người tiêu dùng tính chi phí là từng sản phẩm/nhóm sản phẩm hoàn thành. Ví dụ: doanh nghiệp thêm vào các sản phẩm như cung cấp đá những loại, gạch các loại,...
*

Đối với những doanh nghiệp áp dụng theo TT200, việc tính ngân sách theo Phương pháp hệ số, tỷ lệ được triển khai theo các bước sau: Bước 1: Khai báo nguyên vật liệu sản xuất và thành phẩm Xem phim hướng dẫn Tải phim hướng dẫn nhiệm vụ Tính chi tiêu theo PP Hệ số, phần trăm - bước 1 (TT200) Tại trên đây (Xem phía dẫn sở hữu phim) Hướng dẫn đưa ra tiết 1. Vào Danh mụcVật tứ hàng hoáVật tư hàng hoá, thừa nhận Thêm. 2. Khai báo nguyên vật liệu hoặc thành phẩm: giả dụ khai báo nguyên đồ liệu, đã chọn tính chất là Vật tứ hàng hoá.
*
nếu như khai báo thành phẩm, sẽ chọn đặc điểm là Thành phẩm.
*
Lưu ý: lúc khai báo thành phẩm, tiến hành khai báo thêm định mức nguyên vật liệu sử dụng để tiếp tế ra thành phẩm mặt tab Định mức nguyên thiết bị liệu.

Bạn đang xem: Tính giá thành theo phương pháp hệ số trong misa

*
3. Nhận Cất.
Bước 2: Khai báo đối tượng tập hợp bỏ ra phí
Xem phim phía dẫn Tải phim hướng dẫn nhiệm vụ Tính chi tiêu theo PP Hệ số, tỷ lệ - cách 2 (TT200) Tại trên đây (Xem hướng dẫn thiết lập phim) Hướng dẫn bỏ ra tiết 1. Vào Danh mụcĐối tượng tập hợp đưa ra phí, nhận Thêm. 2. Chọn loại đối tượng người dùng tập hợp giá thành là Phân xưởng. 3. Khai báo tin tức về đối tượng người sử dụng THCP và chọn đối tượng tính giá thành.
*
4. Thừa nhận Cất. Lưu ý: Với phương pháp tính giá bán theo hệ số, tỷ lệ, mỗi đối tượng người sử dụng tập hợp ngân sách chi tiêu có thể gồm 1 hoặc những thành phẩm nên sản xuất ra.
Bước 3: Xuất kho nguyên vật liệu sản xuất
Xem phim hướng dẫn Tải phim phía dẫn nhiệm vụ Tính túi tiền theo PP Hệ số, tỷ lệ - cách 3 (TT200) Tại phía trên (Xem phía dẫn cài phim) Hướng dẫn đưa ra tiết 1. Vào phân hệ Khotab Lệnh sản xuất, dìm Thêm. 2. Khai báo lệnh sản xuất. Chọn những thành phẩm với nhập số lượng cần sản xuất, hệ thống sẽ tự động tính ra số lượng nguyên vật liệu cần để sản xuất căn cứ vào tin tức định mức NVL đã được thiết lập ở cách 1.
*
3. Nhận Cất. 4. Nhận Lập phiếu xuất trên lệnh sản xuất. 5 Tích chọn những thành phẩm nên xuất NVL, thừa nhận Đồng ý.
*
6. Khai báo phiếu xuất kho. Nhập bổ sung các tin tức còn thiếu hụt cho bệnh từ xuất kho như tại sao xuất, TK Nợ,...
*
lựa chọn thông tin Đối tượng THCP bên trên tab Thống kê.
*
7. Dìm Cất. Lưu ý: Với nguyên liệu tính giá xuất kho theo phương thức Bình quân tức thời, Giá đích danh với Nhập trước xuất trước, 1-1 giá sẽ được hệ thống auto tính sau khi chứng tự xuất kho được Ghi sổ. Với mọi doanh nghiệp không thống trị lệnh sản xuất rất có thể bỏ qua công đoạn này và vào phân hệ Kho để lập bệnh từ xuất kho sản xuất.
Bước 4: Hạch toán các bỏ ra phí phát sinh
Xem phim trả lời Tải phim hướng dẫn nhiệm vụ Tính ngân sách chi tiêu theo PP Hệ số, tỷ lệ - bước 4 (TT200) Tại đây (Xem phía dẫn sở hữu phim) Hướng dẫn đưa ra tiết Các giá thành phát sinh liên quan đến việc tính giá cả (Nợ TK 621, 622, 623, 627, 154) rất có thể được hạch toán trên phân hệ Quỹ, Ngân hàng hoặc Tổng hợp.
*
Lưu ý: Khi hạch toán các chứng từ ngân sách phát sinh nếu xác minh được là chi phí phát sinh cho đối tượng nào thì chọn tin tức tại cột Đối tượng THCP hoặc quăng quật trống giả dụ chưa khẳng định được đối tượng.
*
TK 623 chỉ áp dụng so với các hầu hết doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, đều doanh nghiệp gồm lĩnh vực chuyển động khác thì không lựa chọn TK này.
Bước 5: Nhập kho thành quả sản xuất
Xem phim lí giải Tải phim phía dẫn nghiệp vụ Tính ngân sách chi tiêu theo PP Hệ số, tỷ lệ - cách 5 (TT200) Tại phía trên (Xem hướng dẫn thiết lập phim) Hướng dẫn bỏ ra tiết 1. Vào phân hệ Khotab Nhập, xuất kho, dìm ThêmNhập kho. 2. Khai báo triệu chứng từ nhập kho thành phẩm. chọn loại chứng từ là Thành phẩm sản xuất với khai báo các thông tin chi tiết.
*
Khai báo hoặc lựa chọn lại Đối tượng THCP trên tab Thống kê.
*
3. Nhận Cất. Lưu ý: Đơn giá chỉ của kết quả nhập kho sẽ được hệ thống cập nhật sau khi thực hiện chức năng Cập nhật giá chỉ nhập kho khi tiến hành Tính giá chỉ thành tại cách 8.
Bước 6: xác định kỳ tính giá bán thành
Xem phim phía dẫn Tải phim hướng dẫn nhiệm vụ Tính giá cả theo PP Hệ số, tỷ lệ- bước 6 (TT200) Tại phía trên (Xem phía dẫn cài đặt phim) Hướng dẫn đưa ra tiết 1. Vào phân hệ Giá thànhtab Sản xuất tiếp tục - Hệ số, tỷ lệ, thừa nhận Xác định kỳ tính giá bán thành (hoặc nhấn Thêm).
*
2. Khai báo khoảng thời gian tính giá thành. 3. Dìm Lấy dữ liệu, công tác sẽ auto lấy lên những đối tượng THCP bao gồm phát sinh trong thời hạn thuộc kỳ tính giá bán thành.
*
4. Nhấn Cất. Lưu ý: Một đối tượng người dùng tập hợp ngân sách chi tiêu không thể cùng tồn tại trên các kỳ tính chi tiêu có thời gian trùng nhau. Sử dụng chức năng Chọn/Loại bỏ để chọn bổ sung hoặc xóa các đối tượng người sử dụng THCP trên danh sách.
*
Bước 7: Khai báo định mức ngân sách thành phẩm
Xem phim hướng dẫn Tải phim hướng dẫn nhiệm vụ Tính giá cả theo PP Hệ số, xác suất - cách 7 (TT200) Tại phía trên (Xem phía dẫn sở hữu phim) Hướng dẫn đưa ra tiết 1. Vào menu Nghiệp vụGiá thànhSản xuất thường xuyên hệ số, tỷ lệKhai báo định mức giá cả thành phẩm. 2. Nhập định mức ngân sách chi tiêu vào các cột NVL, nhân công, khấu hao, giá cả mua ngoài, giá thành khác mang đến các đối tượng người dùng tính ngân sách chi tiêu đã được khai báo cùng đối tượng người tiêu dùng tập hợp giá thành tại bước 2.
*
3. Dìm Cất.
Bước 8: Tính giá thành thành phẩm
Xem phim giải đáp Tải phim hướng dẫn nhiệm vụ Tính ngân sách theo PP Hệ số, xác suất - bước 8 (TT200) Tại trên đây (Xem phía dẫn cài đặt phim) Hướng dẫn chi tiết Với các doanh nghiệp tính giá xuất kho theo phương thức Bình quân cuối kỳ, trước khi tiến hành tính ngân sách chi tiêu cần đề xuất thực hiện công dụng Tính giá xuất kho bên trên phân hệ Kho. Sau đó, tiến hành tính túi tiền theo lí giải sau: 1. Vào phân hệ Giá thànhtab Sản xuất tiếp tục - Hệ số, tỷ lệ, nhấn Tính giá chỉ thành.
*
2. Lựa chọn kỳ tính ngân sách chi tiêu và thừa nhận Đồng ý. 3. Triển khai tính chi phí theo 4 bước sau: Bước 1: Phân bổ ngân sách chi tiêu chung
Chương trình vẫn tổng hợp các chứng từ xuất kho NVL (TK 621), hạch toán túi tiền lương (TK 622), ngân sách chi tiêu sản xuất thông thường (TK 627) chưa tồn tại thông tin Đối tượng THCP để thực hiện việc phân bổ: 1. Nhập tỷ lệ phân bổ và lựa chọn một trong 4 tiêu thức phân bổ: nguyên liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, giá cả trực tiếp và Định mức.
*
2. Nhấn Phân bổ, công tác sẽ auto phân bổ ngân sách chi tiêu của từng TK trên tab Xác định túi tiền phân bổ cho các đối tượng người dùng THCP trên tab Kết quả phân bổ theo tiêu thức phân chia đã chọn.
*
Lưu ý: Có thể kiểm tra danh sách chứng được tổng hợp để phân bổ túi tiền chung bằng cách sử dụng công dụng Xem tại cột Chi tiết triệu chứng từ trên tab Xác định ngân sách chi tiêu phân bổ.
*
Sau lúc tính giá thành xong, hoàn toàn có thể kiểm tra thông tin túi tiền chung được phân bổ trên tab Bảng phân bổ chi tiêu chung của screen danh sách kỳ tính giá bán thành. 3. Dìm Tiếp theo để đưa sang bước Đánh giá chỉ dở dang.
Bước 2: Đánh giá dở dang
Lưu ý: Để tính được túi tiền cho các thành phầm dở dang vào cuối kỳ theo từng yếu hèn tố chi phí, phải phải sẵn sàng các đầu vào sau: Hạch toán các chứng từ liên quan đến TK 621, 622 và 627 cụ thể theo từng đối tượng người tiêu dùng THCP trên phân hệ Quỹ, Ngân hàng, Tổng hợp. Cuối kỳ, kế toán xác minh giá trị dở dang cho những thành phẩm theo từng đối tượng tập hợp chi tiêu như sau: 1. Gạn lọc tiêu thức review dở dang: Sản phẩm dứt tương đương: với phương pháp này chi tiêu cho thành phầm dở thời điểm cuối kỳ sẽ bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cùng các giá cả sản xuất khác. Theo vật liệu trực tiếp: với phương pháp này chi phí dở dang thời điểm cuối kỳ chỉ gồm vật liệu trực tiếp, các chi phí khác được tính hết vào ngân sách chi tiêu thành phẩm trong kỳ. Định mức: với phương pháp này chi tiêu nguyên vật liệu trực tiếp, giá cả nhân công trực tiếp và giá thành sản xuất chung của sản phẩm dở dang được xác minh căn cứ vào tầm độ xong của thành phầm dở dang và định mức giá thành của nó. 2. Nhập con số thành phẩm dở dang cùng tỷ lệ chấm dứt của những thành phẩm dở dang đó.
*
3. Dìm Tính giá thành dở dang, công tác sẽ auto tính ra chi phí dở dang cho từng đối tượng người sử dụng THCP bên trên tab Kết quả túi tiền dở dang cuối kỳ.
*
Lưu ý: 4. Nhận Tính giá bán thành để chuyển sang bước Xác định tỷ lệ phân bổ.
Bước 3: xác minh tỷ lệ phân bổ
Áp dụng vào trường hợp đối tượng người tiêu dùng tập hợp ngân sách gồm những thành phẩm phải sản xuất: 1. Lựa chọn cách làm phân bổ.
*
2. Nhận Tính xác suất phân bổ, chương trình sẽ tự động hóa tính tỷ lệ phân chia cho từng thành phẩm thuộc đối tượng người sử dụng tính giá thành.
*
Lưu ý: Nếu lựa chọn phương pháp phân xẻ là Hệ số, sau thời điểm thực hiện Tính phần trăm phân bổ, công tác sẽ lựa chọn thành phẩm có số lượng lớn nhất trong kỳ tính giá thành làm Thành phẩm chuẩn và mặc định hệ số là 1. => Trường đúng theo muốn đổi khác thông tin về Thành phẩm chuẩn, kế toán tài chính phải thực hiện lại chức năng Tính tỷ lệ phân bổ để hệ thống tự động tính lại tỷ lệ phân bổ giữa những thành phẩm. Sau khi tính giá thành xong, rất có thể kiểm tra tỷ lệ phân chia cho kỳ tính giá cả trên tab Bảng xác minh tỷ lệ phân chia giá thành của màn hình danh sách kỳ tính giá chỉ thành. 3. Thừa nhận Tính chi phí để đưa sang cách Tính giá bán thành.
Bước 4: Tính giá chỉ thành
Chương trình auto tính ra ngân sách chi tiêu cho từng đối tượng người dùng THCP.
*
sau thời điểm thực hiện nay tính giá thành xong, nếu như chọn: Cập nhật giá chỉ nhập kho, chương trình sẽ cập nhật giá thành vừa tính được vào bệnh từ nhập kho thành phẩm ở bước 5. Cập nhật giá bán xuất kho, lịch trình sẽ tính ra giá cho các thành phẩm lúc xuất kho.
4. Dấn Cất. Lưu ý: Sau lúc tính túi tiền xong, hoàn toàn có thể kiểm tra lại giá cả của từng kết quả trên tab Bảng tính giá chỉ thành của màn hình danh sách kỳ tính giá bán thành.
Bước 9: Kết chuyển đưa ra phí
Xem phim hướng dẫn Tải phim phía dẫn nghiệp vụ Tính ngân sách theo PP Hệ số, phần trăm - bước 9 (TT200) Tại trên đây (Xem hướng dẫn cài phim) Hướng dẫn bỏ ra tiết 1. Vào phân hệ Giá thànhtab Sản xuất liên tục - Hệ số, tỷ lệ, thừa nhận Kết chuyển bỏ ra phí.
*
2. Chọn kỳ tính giá cả và nhấn Đồng ý, chương trình sẽ auto tổng hợp giá thành từ các TK 621, 622, 627,... để kết chuyển sang TK 154. 3. Kiểm tra chứng từ kết chuyển đưa ra phí.
*
4. Nhận Cất. Lưu ý: ngôi trường hợp ý muốn xem lại các chứng trường đoản cú kết chuyển giá cả đã lập trước đó, chọn tính năng Duyệt trên triệu chứng từ Kết chuyển đưa ra phí.
*

Phần mềm kế toán tài chính MISA SME.NET đáp ứng đầy đủ các cách thức tính giá chỉ thành: Giản đơn, Hệ số, Tỷ lệ, Định mức, Phân bước liên tục. Phần mềm cho phép tính giá cả cho từng sản phẩm, solo hàng, công trình xây dựng hoặc phù hợp đồng phù hợp triển khai cho doanh nghiệp thuộc hồ hết lĩnh vực, ngành nghề.

Đặc biệt, ứng dụng kế toán MISA SME.NET được cho phép đánh giá sản phẩm dở dang theo rất nhiều phương pháp: ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp, giá cả vật liệu chính, cân nặng sản phẩm xong tương đương, túi tiền sản xuất định mức. Auto tập hòa hợp các ngân sách sản xuất trực tiếp cho từng đối tượng người dùng tập hợp bỏ ra phí, phân bổ chi tiêu sản xuất bình thường theo nguyên vật liệu trực tiếp hoặc nhân lực trực tiếp.

*

Mô hình tổng quan nhiệm vụ tính chi phí theo phương thức hệ số, tỷ lệ

1. Phần mềm có thể chấp nhận được NSD khai báo các đối tượng THCP để thỏa mãn nhu cầu với từng phương pháp tính giá.

*

Phần mềm lý giải từng loại đối tượng người sử dụng THCP để NSD biết với lựa chọn

2. Trong quy trình hạch toán các chứng từ phát sinh, trường hợp những giá cả nào tạo nên mà xác định rõ phát sinh mang đến thành phẩm nào, hay quy trình nào thì NSD chọn đối tượng người sử dụng THCP khớp ứng để khi tính ngân sách chi tiêu phần mềm tự động tổng hợp túi tiền trực tiếp và phân bổ giá cả gián tiếp 

*

Nếu doanh nghiệp vận dụng theo QĐ 48 thì đề xuất chọn khoản mục ngân sách tương ứng

3. Tự động hóa tổng đúng theo các ngân sách chi tiêu phát sinh thẳng (thông thường giá thành nguyên vật tư trực tiếp và ngân sách nhân công trực tiếp) mang đến từng đối tượng người sử dụng tập hợp bỏ ra phí.

4. Tổng hợp giá cả SXC và auto phân bổ ngân sách sản xuất tầm thường (như ngân sách chi tiêu Khấu hao TSCĐ, ngân sách chi tiêu phân xẻ CCDC…) đến nhiều đối tượng tập hợp giá thành để tính giá chỉ thành

*

Phân ngã CP Sản xuất tầm thường cho các ĐTTHCP theo những tiêu chí: nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, chi phí trực tiếp, định mức

5. Tự động tính chi tiêu theo từng phương thức tính giá thành tương ứng gồm những: Phân bổ giá cả chung, đánh giá sản phẩm dở dang, 

*

Đối với cách thức giản đơn, phân cách liên tục, solo hàng, hợp đồng thì gồm những: Phân bổ giá cả chung, nhận xét sản phẩm dở dang, cùng tính giá bán thành

 

*

Đối với phương thức hệ số phần trăm thì gồm những: Phân bổ chi phí chung, đánh giá sản phẩm dở dang, khẳng định tỷ lệ phân bổ và tính giá chỉ thành

Riêng so với tính ngân sách theo công trình thì tách bóc riêng phân bổ giá cả chung ra 1 bước riêng, và bao gồm bước nghiệm thu công trình

*

Tính ngân sách chi tiêu theo dự án công trình không review sản phẩm dở dang

6. Auto cập nhật chi phí từng sản phẩm cho hầu hết lần nhập kho trước đó, auto cập nhật giá bán xuất kho cho các sản phẩm được tính giá thành trên những phiếu xuất kho tương ứng.7. Đối với doanh nghiệp áp dụng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC thì phần mềm tự động hóa kết chuyển chi tiêu sản xuất theo từng đối tượng người tiêu dùng tập hợp chi phí sang tài khoản ngân sách sản xuất kinh doanh dở dang (154) nhằm tính túi tiền sản phẩm, tự động hóa nghiệm thu những công trình vụ việc, đối chọi hàng, hòa hợp đồng.

Xem thêm: Cách Xử Lý Và Sửa Laptop Bị Vô Nước Sửa Ở Đâu Tp Hcm, Xử Lý Laptop Bị Vô Nước

*

8. Đặc biệt, MISA SME.NET góp Doanh nghiệp reviews sản phẩm dở dang theo các phương thức đang áp dụng:

*

Đánh giá thành phầm dở dang theo nhiều tiêu chí: Sản phẩm xong tương đương, Theo nguyên vật liệu trực tiếp, Theo định mức

9. Cung cấp các báo cáo giá thành theo như đúng quy định ở trong phòng nước: Thẻ tính giá cả sản phẩm, dịch vụ, Sổ giá thành sản xuất kinh doanh, …

*

Cho phép thống kê lại theo đối tượng, công trình, đơn hàng… với theo từng thông tin tài khoản chi phí

*

Cho phép xem báo cáo chi huyết , tổng hòa hợp lãi lỗ theo công trình

Tự cấu hình thiết lập mẫu báo cáo theo yêu cầu quản trị và cất giữ sử dụng cho các lần sau, xuất khẩu report ra các định dạng file doc, pdf, xls.