Excel cho Microsoft 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Xem th&#x
EA;m...&#x
CD;t hơn

Dùng hàm DATEDIF khi bạn muốn tính toán chênh lệch giữa hai ngày. Trước tiên, hãy đặt ngày bắt đầu vào một ô và ngày kết thúc vào một ô khác. Sau đó, nhập công thức như một trong các loại sau.

Bạn đang xem: Tính số ngày chủ nhật trong một khoảng thời gian


Chênh lệch theo ngày

*

Trong ví dụ này, ngày bắt đầu nằm trong ô D9 và ngày kết thúc nằm ở ô E9. Công thức ở ô F9. "d" trả về số ngày trọn vẹn giữa hai ngày.


Chênh lệch theo tuần

*

Trong ví dụ này, ngày bắt đầu nằm trong ô D13 và ngày kết thúc nằm trong ô E13. "d" trả về số ngày. Nhưng hãy lưu ý tới /7 ở cuối. Làm như vậy sẽ chia số ngày cho 7, vì có 7 ngày trong một tuần. Lưu ý rằng kết quả này cũng cần được định dạng dưới dạng số. Nhấn CTRL + 1. Sau đó bấm Số> Vị trí thập phân: 2.


Chênh lệch theo tháng

*

Trong ví dụ này, ngày bắt đầu nằm trong ô D5 và ngày kết thúc nằm ở ô E5. Trong công thức, "m" trả về số tháng đầy đủ giữa hai ngày.


Chênh lệch trong năm

*

Trong ví dụ này, ngày bắt đầu nằm trong ô D2 và ngày kết thúc nằm ở ô E2. "y" trả về số năm đầy đủ giữa hai ngày.


Tính tuổi theo năm, tháng và ngày tích lũy

Bạn cũng có thể tính tuổi hoặc thời gian phục vụ của người khác. Kết quả có thể có loại như "2 năm, 4 tháng, 5 ngày".


1. Sử dụng DATEDIF để tìm tổng số năm.

*

Trong ví dụ này, ngày bắt đầu nằm trong ô D17 và ngày kết thúc nằm trong ô E17. Trong công thức, "y" trả về số năm đầy đủ giữa hai ngày.


2. Dùng hàm DATEDIF lại với "ym" để tìm tháng.

*

Trong một ô khác, hãy dùng công thức DATEDIF với tham số "ym". "ym" trả về số tháng còn lại, qua cả năm trước.


3. Dùng công thức khác để tìm ngày.

*

Cảnh báo: Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng tham đối "md" DATEDIF vì tham đối này có thể tính toán kết quả không chính xác.


4. Tùy chọn: Kết hợp ba công thức thành một.

*

Bạn có thể đặt cả ba phép tính trong một ô như ví dụ này. Sử dụng dấu và, dấu ngoặc kép và văn bản. Đó là công thức dài hơn để nhập nhưng ít nhất thì tất cả đều có trong một kiểu. Mẹo: Nhấn ALT+ENTER để đặt ngắt dòng trong công thức của bạn. Điều này giúp dễ đọc hơn. Ngoài ra, hãy nhấn CTRL+SHIFT+U nếu bạn không nhìn thấy toàn bộ công thức.


Tải xuống ví dụ của chúng tôi

Bạn có thể tải xuống sổ làm việc mẫu với tất cả các ví dụ trong bài viết này. Bạn có thể làm theo hoặc tạo công thức của riêng mình.Tải xuống ví dụ tính ngày

Các phép tính ngày và giờ khác


Như bạn đã thấy ở trên, hàm DATEDIF tính toán khoảng chênh lệch giữa ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Tuy nhiên, thay vì nhập các ngày cụ thể, bạn cũng có thể dùng hàm TODAY() bên trong công thức. Khi bạn dùng hàm TODAY(), bạn Excel dùng ngày hiện tại của máy tính cho ngày đó. Hãy nhớ rằng điều này sẽ thay đổi khi tệp được mở lại vào một ngày trong tương lai.

*

Dùng NETWORKDAYS. Hàm INTL khi bạn muốn tính toán số ngày làm việc giữa hai ngày. Bạn cũng có thể cho phép không bao gồm các ngày cuối tuần và ngày lễ.

Trước khi bạn bắt đầu: Quyết định xem bạn có muốn loại trừ ngày lễ không. Nếu bạn làm như vậy, hãy nhập danh sách ngày lễ vào một khu vực hoặc trang tính riêng biệt. Đặt từng ngày lễ vào một ô riêng. Sau đó, chọn các ô đó, chọn Công > Xác định Tên. Đặt tên cho dải ô My
Holidays
, rồi bấm vào OK. Sau đó, tạo công thức theo các bước dưới đây.


1. Nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc.

*

Trong ví dụ này, ngày bắt đầu nằm trong ô D53 và ngày kết thúc nằm trong ô E53.


2. Trong ô khác, hãy nhập công thức như sau:

*

Nhập công thức như ví dụ trên đây. 1 trong công thức thiết lập ngày Thứ bảy và Chủ nhật là ngày cuối tuần và loại trừ các ngày này khỏi tổng số.

Lưu ý: Excel 2007 không có NETWORKDAYS. INTL (Hàm INTL). Tuy nhiên, hàm này có hàm NETWORKDAYS. Ví dụ trên đây sẽ như thế này trong Excel 2007: =NETWORKDAYS(D53,E53). Bạn không xác định 1 vì hàm NETWORKDAYS giả định rằng ngày cuối tuần là vào Thứ bảy và Chủ nhật.


3. Nếu cần, hãy thay đổi 1.

*

Nếu Thứ bảy và Chủ nhật không phải là ngày cuối tuần của bạn, hãy thay đổi số 1 thành một số khác từ danh sách Intelli
Sense. Ví dụ, 2 thiết lập các ngày Chủ nhật và Thứ hai là ngày cuối tuần.

Nếu bạn đang sử dụng Excel 2007, hãy bỏ qua bước này. Excel network
DAYS của Excel 2007 luôn giả định ngày cuối tuần là vào Thứ bảy và Chủ nhật.


4. Nhập tên phạm vi ngày lễ.

*

Nếu bạn đã tạo tên phạm vi ngày lễ trong mục "Trước khi bạn bắt đầu" ở trên thì hãy nhập tên đó vào phần cuối như thế này. Nếu bạn không có ngày lễ, bạn có thể bỏ dấu phẩy và My
Holidays. Nếu bạn đang sử dụng Excel 2007, ví dụ trên sẽ là ví dụ sau thay vào đó: =NETWORKDAYS(D53,E53,My
Holidays).


Bạn có thể tính toán thời gian đã qua bằng cách trừ một khoảng thời gian ra khỏi một khoảng thời gian khác. Trước tiên hãy đặt thời gian bắt đầu vào một ô và thời gian kết thúc vào một ô khác. Đảm bảo nhập thời gian đầy đủ, bao gồm giờ, phút và khoảng trống trước CH hoặc CH. Đây là cách thực hiện:


1. Nhập thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc.

*

Trong ví dụ này, thời gian bắt đầu nằm trong ô D80 và thời gian kết thúc nằm trong E80. Đảm bảo nhập giờ, phút và khoảng trống trước GIỜ SÁNG hoặc CH.


2. Đặt định dạng h:mm AM/PM.

*

Chọn cả hai ngày và nhấn CTRL + 1 (hoặc + 1 trên máy Mac). Đảm bảo chọn Tùy > tùy chỉnh h:mm AM/CH, nếu tùy chọn đó chưa được đặt.


3. Trừ hai lần.

*

Trong một ô khác, trừ ô thời gian bắt đầu từ ô thời gian kết thúc.


4. Đặt định dạng h:mm.

*

Nhấn CTRL + 1 (hoặc + 1 trên máy Mac). Chọn Tùy > h:mm để kết quả không bao gồm AM và CH.


Để tính toán thời gian giữa hai ngày và thời gian, bạn chỉ cần trừ một từ một ngày và thời gian còn lại. Tuy nhiên, bạn phải áp dụng định dạng cho từng ô để đảm bảo Excel trả về kết quả bạn muốn.


1. Nhập hai ngày và giờ đầy đủ.

*

Trong một ô, nhập ngày/giờ bắt đầu đầy đủ. Và trong một ô khác, nhập ngày/giờ kết thúc đầy đủ. Mỗi ô cần có một tháng, ngày, năm, giờ, phút và một khoảng trống trước CH hoặc CH.


*

3. Trừ hai.

*

Trong một ô khác, trừ ngày/giờ bắt đầu từ ngày/giờ kết thúc. Kết quả có thể trông giống như một số và thập phân. Bạn sẽ khắc phục điều đó trong bước tiếp theo.


4. Đặt định dạng :mm.

*
:mm kiểu" loading="lazy">

Nhấn CTRL + 1 (hoặc + 1 trên máy Mac). Chọn Tùy chỉnh. Trong hộp Loại, nhập :mm.


Chủ đề liên quan

Date
DIF (Hàm DATEDIF) NETWORKDAYS. Hàm INTL NETWORKDAYS Các hàmngày và giờ Khác Tínhtoán chênh lệch giữa hai thời điểm


*
*
*

Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Tiếng Việt (Việt Nam) California Consumer Privacy Act (CCPA) Opt-Out Icon Lựa chọn quyền riêng tư của bạn ở California California Consumer Privacy Act (CCPA) Opt-Out Icon Lựa chọn quyền riêng tư của bạn ở California © Microsoft 2023
Ở các chủ đề trước chúng ta đã đi tìm hiểu về cáchtính số ngày làm việc trừ chủ nhật, hoặctính ngày làm trừ luôn thứ 7 và chủ nhật, nhưng liệu bạn đã biết cách tính toán số ngày thứ 7, ngày chủ nhật hoặc một ngày bất kỳ trong một khoảng thời gian nhất định chưa, hoặc đếm xem trong một quý có bao nhiêu ngày thứ 7 chẳng hạn, bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện.
Sẽ có hai cách sử dụnghàm excelcho các bạn lựa chọn, còn chọn cách nào phù hợp với mình thì tùy các bạn nhé.
Các bạn quan sát file bên dưới, có
Ngày Làm Việc,Ngày Kết Thúc, và chúng ta cần tính toán trong khoảng thời gian ở hai mốc này thì có bao nhiêu ngày thứ 7, chủ nhật, hoặc thứ 3 chẳng hạn.
*

Như các bạn đã biết, quy ước trong excel để đổi thứ ngày ra số bằng các hàm như
Weekdayđó là ngày chủ nhật tương ứng với số 1, thứ hai là số 2...cho tới thứ 7 sẽ là số 7
*

*

*

*

Chú ý vị trí được khoanh lại là số tương ứng với ngày mà bạn muốn đếm, thay đổi số này nếu muốn đếm ngày khác nhé, hãy quan sát tiếp ví dụ đếm ngày khác để thấy ở bên dưới.

Xem thêm: Cách xóa tiện ích mở rộng trong google chrome đơn giản nhất, 【hướng dẫn】cài đặt và xoá tiện ích mở rộng chrome


Tương tự như cách đếm số ngày thứ 7, chủ nhật, các bạn chỉ cần thay giá trị tương ứng với ngày muốn đếm là xong, giả sử muốn đếm ngày thứ 3 chẳng hạn, ta thay giá trị bằng số 3
Các bạn có thể kiểm chứng lại bằng lịch xem kết quả chính xác không nhé

2. Đếm Số Ngày Thứ 7 Hoặc Bất Kỳ Bằng Hàm INT

2.1. Đếm Số Ngày Thứ 7

Cũng như cách số 1, chúng ta cũng thay giá trị tương ứng bằng số thứ mà bạn muốn đếm, ở hàm bên dưới thì thay tại vị trí mũi tên, và hàm kết hợp sẽ là:INT((D2-C2-MOD(D2-7;7)+7)/7)
Tương tự như thế, để đếm ngày nào ta thay lại giá trị tương tứng, ở đây đếm ngày thứ 3 nên thay bằng số 3 nhé, và kết quả như sau
Bây giờ chúng ta sẽ so sánh hai cách làm xem chúng có kết quả như nhau không, và các bạn thấy thế nào, không khác nhau một ngày nào cả nhé
Về cơ bản thì đây là cách sử dụng các hàm excel kết hợp
lại với nhau để tính toán, ngoài hai cách trên còn có rất nhiều cách tính toán khác, nếu các bạn có cách nào hãy chia sẻ với mình cùng mọi người nhé, chúc tất cả thành công.
huets.edu.vn

Đã từng rất sợ excel, dẫn đến ghét excel, và rồi công việc chủ yếu sử dụng excel, thế là yêu excel, những gì mình biết về excel, mình muốn chia sẻ lại cho cộng đồng, đó là lý do các bạn thấy website này, hãy liên lạc với mình qua email dccuongcp