Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dân
Tiếng anh thí điểm
Đạo đức
Tự nhiên và xã hội
Khoa học
Lịch sử và Địa lýTiếng việt
Khoa học tự nhiên
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
Hoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạc
Mỹ thuật
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dân
Tiếng anh thí điểm
Đạo đức
Tự nhiên và xã hội
Khoa học
Lịch sử và Địa lýTiếng việt
Khoa học tự nhiên
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo
*

*

*

\(a\)

\(2+4+6+...+100\)(50 số hạng)

\(=\left(100+2\right).50:2\)

\(=102.50:2\)

\(=2550\)

\(b\)

\(1+3+5+7+...+99\)(50 số hạng)

\(=\left(99+1\right).50:2\)

\(=100.50:2\)

\(=2500\)

*Cách tính tổng 1 dãy số có quy luật : (số lớn nhất + số bé nhất) . số số hang : 2

học tốt!!!


*

 a, dãy số các số chẵn từ 2 đến 100 là :

2;4;6;....; 98;100

dãy số trên có số số hạng là :

( 100 - 2 ) : 2 + 1 = 50 ( số )

tổng dãy số trên là :

( 100 + 2 ) * 50 : 2 = 2550 

b, ta có dãy số lẻ từ 1 đến đến 100 là :

1;2;3 ; ... " 97; 99

dãy số trên có số hạng là :

( 99- 1 ) : 2 +1 = 50 ( só hạng )

tổng dãy số trên là :

( 99+1 ) *50 :2 = 2500 

đáp số


a. 

Số số hạng 

\(\left(100-2\right):2+1=50\) 

Tổng 

\(\left(100+2\right)\cdot50:2=2550\) 

b. 

Số số hạng 

\(\left(99-1\right):2+1=50\) 

Tổng 

\(\left(99+1\right)\cdot50:2=2500\) 


Giải

Số số hạng là : ( 100 - 1 ) : 1 + 1 = 100 ( số hạng )

Tổng là : ( 100 + 1 ) x 100 : 2 = 5050

Đáp số : 5050


5050 nha! nhớ tk mình! Có gì mình cày tiếp níc cho trong 1 tuần! Lên 100 điểm hỏi đáp luôn! Có gì kb rồi bàn sau nhé


Tính tổng các chữ số của các số lẻ chẵn từ 1 đến 100 và xem tổng của của 2 loại số chẵn ,số lẻ hơn kém nhau bao nhiêu


Hoa tính tổng tất cả các số chẵn từ 2 đến 100.Em tính tổng các số lẻ từ 1 đến 99.Mai lấy kết quả của em trừ kết quả của Hoa.Kết quả Mai tính được là


từ 2 dến 100 có số các số hạng là :

(100-2):2+1=50 (số)

tổng các số từ 2 đến 100 là :

(2+100)x50 : 2=2550

từ 1 đến 99 có số các số hạng là :

(99-1):2+1=50

tổng các số từ 1 đến 99 là :

(1+99)x50:2=2250

kết quả mai tính được là :

2250-2250=0

Đ/S:0


Ta có:

Số số hạng trong dãy của Hoa: (100-2) : 2 + 1 = 50 (số hạng)

Tổng dãy số của Hoa: (100+2) x 50 : 2 = 2550

Số số hạng trong dãy của em (chỗ này mình nghĩ là của Mai vì trên đề bạn ghi không rõ nên mình cho là Mai luôn nha): (99-1) : 2 + 1 = 50 (số hạng)

Tổng dãy số của Mai: (99+1) x 50 : 2 = 2500

Kết quả của Mai tính được là: 2550 - 2500 = 50

Vậy kết quả Mai tính được là 50

Tk mk nha! 


Chương trình sau thực hiện hoạt động nào?Var i: integer
Begin
For i:= 1 to 100 do
End.A. Tính tổng các số trong phạm vi từ 1 đến 100B. Tính tích các số trong phạm vi từ 1 đến 100C. Tính tổng bình phương lẻ trong phạm vi từ 1 đến 100D. Chương trình chạy từ biến i từ 1 đến 1000 rồi ko làm gì cả

program Sum
Of
Odd;

Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.

Bạn đang xem: Tính tổng các số lẻ từ 1 đến 100 một cách nhanh chóng


*

Câu 1:

Tổng số chẵn.

var kq,i: integer;

begin

for i:=1 to 100 do

if i mod 2 = 0 then inc(kq,i);

write("Tong so chan 1 den 100 la: ",kq);

end.

Tổng số lẻ

var kq,i: integer;

begin

for i:=1 to 100 do

if not i mod 2 = 0 then inc(kq,i);

write("Tong so le 1 den 100 la: ",kq);

end.

Câu 2:

Đếm số chẵn

var dem,i:integer;

begin

for i:=1 to 100 do

if i mod 2 = 0 then inc(dem);

write("Tong so chan: ",dem);

end.

Đếm số lẻ

var dem,i:integer;

begin

for i:=1 to 100 do

if not i mod 2 = 0 then inc(dem);

write("Tong so le: ",dem);

end.


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar


Bạn ơi mình chỉ mới học tới bài for... do còn if Not i mò 2=0 then inc(...) thì mình ko hiểu bạn có thể lập cái nào dễ hơn ko

Câu 1:

Tổng số chẵn.

var kq,i: integer;

begin

for i:=1 to 100 do

if i mod 2 = 0 then inc(kq,i);

write("Tong so chan 1 den 100 la: ",kq);

end.

Tổng số lẻ

var kq,i: integer;

begin

for i:=1 to 100 do

if not i mod 2 = 0 then inc(kq,i);

write("Tong so le 1 den 100 la: ",kq);

end.

Câu 2:

Đếm số chẵn

var dem,i:integer;

begin

for i:=1 to 100 do

if i mod 2 = 0 then inc(dem);

write("Tong so chan: ",dem);

end.

Xem thêm: Thảo Luận: Nên Mua Máy Tính Bảng Hay Laptop ? Nên Mua Máy Tính Bảng Hay Laptop

Đếm số lẻ

var dem,i:integer;

begin

for i:=1 to 100 do

if not i mod 2 = 0 then inc(dem);

write("Tong so le: ",dem);

end.


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar