*

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
tất cả Toán vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và làng mạc hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

MÌNH CẦN GẤP Ạ, MAI THI RỒI :(( 1. Viết công tác tính tổng cùng tích những số phân tách hết mang đến 3 trong dãy số N. 2. Viết chương trình đếm xem trong dãy số N bao gồm bao nhiêu số chẵn và tính tổng những số chẵn đó. 3. Viết công tác đếm có bao nhiêu số chẵn hoặc lẻ trong hàng số N rồi tính tổng cùng tích của các số chẵn và lẽ đó. Mong mọi bạn giúp mình...

Bạn đang xem: Viết chương trình tính tổng các số chia hết cho 3


MÌNH CẦN GẤP Ạ, MAI THI RỒI :(( 1. Viết chương trình tính tổng và tích các số chia hết đến 3 trong dãy số N. 2. Viết lịch trình đếm coi trong dãy số N bao gồm bao nhiêu số chẵn với tính tổng các số chẵn đó. 3. Viết công tác đếm gồm bao nhiêu số chẵn hoặc lẻ trong dãy số N rồi tính tổng và tích của những số chẵn với lẽ đó. ước ao mọi bạn giúp mình :((


*

*

Câu 1:

uses crt;

var a:array<1..100>of integer;

i,n,t,s:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to lớn n do

begin

write('A<',i,'>='); readln(a);

end;

t:=0;

s:=1;

dem:=0;

for i:=1 lớn n do

if a gian lận 3=0 then

begin

inc(dem);

t:=t+a;

s:=s*a;

end;

if dem=0 then writeln('Khong teo so chia het mang lại 3 trong day')

else begin

writeln('Tong cac so phân tách het mang lại 3 la: ',t);

writeln('Tich cac so phân tách het đến 3 la: ',s);

end;

readln;

end.


Câu 2:

uses crt;

var a:array<1..100>of integer;

i,n,dem,t:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to n do

begin

write('A<',i,'>='); readln(a);

end;

dem:=0;

t:=0;

for i:=1 to lớn n do

if a gian lận 2=0 then

begin

inc(dem);

t:=t+a;

end;

writeln('So so chan la: ',dem);

writeln('Tong cac so chan la: ',t);

readln;

end.


Câu 1: viết công tác nhập vào N số tự nhiên đầu tiên,đếm xem tất cả bao nhiêu số là số chẵn Câu 2: Viết lịch trình nhập vào N số thoải mái và tự nhiên tính tổng các số phân tách hết đến 3 Em cần gấp lắm ạ:(

... Hiệu chia hết cho 9 ? Số tất cả tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ gần như số đó mới chia hết cho 9 ?1Trong các số sau , số như thế nào chia hết cho 9 , số nào ko chia không còn cho 9 ... hết cho 3 ? Số gồm tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 cùng chỉ đa số số đó new chia hết cho 3 .?2Điền chữ số vào vết * để số chia hết cho 3 . 157*Sè 3 ⇔ (1 + 5 + 7 + *) 3 157*MMMHay ... Phép chia phân tích và lý giải tại sao 37 8 chia hết cho 9 ? 2 . DÊu hiÖu chia hÕt cho 9 :Ví dụ : Xét số 37 8 cùng số 2 53 . = 18 + (số chia hết cho 9) vị cả hai số hạng hồ hết chia hết cho 9 37 8 chia hết cho...
*

*

*

*

*

... Hiệu chia hết cho 9 3. tín hiệu chia hết cho 3 những số tất cả tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia không còn cho 3 và chỉ rất nhiều số đó new chia hết cho 3.

Xem thêm: 'bật mí' cách làm thịt chiên xù vỏ ngoài giòn rụm, thịt mềm bên trong

Ví dụ: 230 1; 4506 chia hết cho 3 11; 68 không chia ... Số: a. Chia hết cho 2b. Chia hết cho 5c. Chia hết cho 2 cơ mà không chia hết cho 5d. Chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2e. Không chia hết cho cả 2 và 5f. Chia hết cho cả hai và 5 b/ 2 53 ... 3 = số 3 + 10Do 10 3 đề xuất 2 53 3// những sốtổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 cùng chỉ phần lớn số đó bắt đầu chia hết cho 9.Tiết 22: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO 91.Nhận...